De strijd tegen corona > #Marenteblijftmeedoen

8 oktober 2020

Al maandenlang houdt corona ons bezig. Nu de herfst in volle gang is, neemt het aantal besmettingen in Nederland weer toe. 

Marente zit niet stil en wacht ook niet af of corona in één van onze huizen komt. Samen doen we er alles aan om corona tegen te gaan. Zo hebben we een eigen teststraat geopend voor onze medewerkers. Collega’s kunnen vaak binnen een dag getest worden en krijgen de uitslag diezelfde avond of de dag daarna. Hierdoor kunnen we eventuele besmettingen sneller signaleren. Ook hoeven wij collega’s met slechts een gewone verkoudheid minder lang te missen terwijl ze wachten op hun test(uitslag).

Het blijft belangrijk om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden en goede handhygiëne te hebben! We maken bezoekers, medewerkers en cliënten hier voortdurend op attent. Bijvoorbeeld met buttons, nieuwsbrieven naar mantelzorgers en stickers op de vloer. Ook schenken we in deze tijd nóg meer aandacht aan het juiste gebruik van beschermende middelen. Samen houden we elkaar scherp. Helpt u mee corona uit onze huizen te houden?

En wanneer Corona toch onverhoopt bij een cliënt, bewoner of medewerker wordt gevonden, nemen we direct maatregelen. We hebben veel geleerd van de '1e coronagolf' en we gebruiken die ervaring om nieuwe besmettingen klein te houden en besmette cliënten of bewoners van de juiste zorg te voorzien.