Bernardus trots op kwaliteitskeurmerk voor dementie op jonge leeftijd

4 november 2019

Als vierde in Nederland en als eerste in de Duin- en Bollenstreek heeft Bernardus het PREZO-keurmerk ‘Specialisme dementie op jonge leeftijd’ behaald. Vol trots is op 16 oktober het keurmerk voor dit specialisme gehangen bij het bestaande bordje voor de ‘reguliere’ verpleeghuiszorg van Bernardus. Het is een veer op de hoed van het professionele zorg- en behandelteam. Dit keurmerk is het certificaat van het onafhankelijke bureau “Perspekt”, dat Bernardus complimenteerde met de kwaliteit van zorg. 

Mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen, kunnen op verschillende manieren terecht bij Marente en Bernardus. Thuiswonenden kunnen gespecialiseerde casemanagers dementie van Marente in schakelen via de huisarts. Als het moeilijker wordt om zelfstandig thuis te blijven wonen, kunnen mensen gebruikmaken van gespecialiseerde dagbehandeling of verhuizen naar de woongroep in Bernardus.  

Kijk voor meer informatie over dementie op jonge leeftijd op www.marente.nl/dementieopjongeleeftijd