Medewerkers geven ons keurmerk ‘Beste Werkgever’

16 januari 2019

We hebben het keurmerk ‘Beste Werkgever’ ontvangen van onze medewerkers. Dit betekent dat wij als werkgever uitblinken op thema's als bevlogenheid, betrokkenheid en goed werkgeverschap. Dit mooie resultaat is gebaseerd op de waardering van de eigen medewerkers. Het tevredenheidsonderzoek is door het externe bureau Effectory begeleid. Het 'Beste Werkgevers Keurmerk' is Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. We hebben het keurmerk voor een jaar.

Bevlogen en betrokken
De score is op alle fronten beter dan bij het laatste tevredenheidsonderzoek dat twee jaar geleden onder medewerkers werd gehouden. We scoren hoog en ver boven het landelijk gemiddelde op bevlogenheid, betrokkenheid en goed werkgeverschap. Bestuursvoorzitter Gerrit Jan Vos: ‘We zijn trots op dit resultaat; het keurmerk ‘Beste Werkgever’ met één ster. Marente investeert volop in personeel en opleidingsbeleid en in dienend leiderschap én zet de zorg echt centraal. Tevreden medewerkers zijn minder vaak ziek, wat tevens leidt tot een laag verzuim. Het verzuim is inmiddels over heel 2018 gedaald tot onder de 5%, terwijl de landelijke trend in de VVT-sector een stijging laat zien richting de 7%.’

Wij blijven volop investeren in medewerkers, zodat de zorgorganisatie een aantrekkelijke werkgever blijft voor haar medewerkers en voor nieuwe medewerkers.