Jong dementie - verwijzers

Dementie op jonge leeftijd

Marentes Expertisecentrum Dementie op jonge leeftijd is dé organisatie in de regio voor excellente zorg, ondersteuning, onderzoek en expertise voor dementie op jonge leeftijd. 

Specialistische ondersteuning 

Al heel wat jaren is Marente gespecialiseerd in jongdementiezorg en heeft het PREZO-keurmerk voor deze specialistische zorg. Marente biedt specialistische zorg, behandeling en ondersteuning door alle fasen van de ziekte. Vanaf de diagnose, de verhuizing naar een verpleeghuis tot palliatieve zorg. Bekijk het aanbod. 

Expertisecentrum Dementie op jonge leeftijd

Consult, intervisie of intercollegiale toetsing

Als verwijzer of zorgprofessional kunt u bij ons terecht voor een consult, intervisie of intercollegiale toetsing van de specialisten van Marente. Heeft u een vraag over de zorg en/of behandeling voor cliënten met dementie op jonge leeftijd? Mailt u dan naar dementieopjongeleeftijd@marente.nl.  

Consult specialist ouderengeneeskunde

Huisartsen kunnen onze in jongdementie gespecialiseerde SO (specialist ouderengeneeskunde) in consult vragen om thuis of bij de dagbesteding advies te geven. Samen met de casemanager dementie en in nauw overleg met mantelzorgers wordt ondersteuning geboden, bijvoorbeeld bij onrust 's nachts, dwangmatig gedrag en dagelijkse zorg. Huisartsen kunnen de SO ook zelf consulteren voor advies over een specifieke casus, waarbij de kosten worden vergoed en gedeclareerd door Marente. Neem contact op met specialist ouderengeneeskunde Ingeborg Kleemans via Zorgdomein: planbureau.behandeling@Marente.nl of via onze klantenservice: 071 409 33 33. 

Regiebehandelaar

De specialist ouderengeneeskunde (SO) wordt samen met de GZ-psycholoog de regiebehandelaar zodra de persoon met dementie op jonge leeftijd verhuist naar woonvoorziening Ter Leede in Bernardus en neemt dan de taken over van de huisarts. Samen met de GZ-psycholoog bekijkt de SO de cliënt vanuit diverse perspectieven: lichamelijk, functioneel, maatschappelijk, mentaal en communicatief. Samen met het multidisciplinaire team, de cliënt en mantelzorger maken zij een plan voor ondersteuning waar nodig en mogelijk.  

gz-psycholoog

GZ-psycholoog 

Onze GZ-psycholoog is gespecialiseerd in dementie op jonge leeftijd en kan door de huisarts worden geraadpleegd voor consult om de persoon met dementie, en/of de partner en gezin te begeleiden en te adviseren. Dementie heeft een grote impact, zowel op de persoon zelf als op hun omgeving. Onze GZ-psycholoog ondersteunt bij het verwerkings- en acceptatieproces van de ziekte en begeleidt bij gedragsveranderingen. De betrokkenheid van de GZ-psycholoog in de thuissituatie gebeurt altijd in samenwerking met de casemanager. 

Mentale welzijn van de cliënt

Op woonvoorziening Ter Leede werkt de GZ-psycholoog actief samen met mantelzorgers en het zorgteam om de mentale gezondheid van de cliënten te bevorderen. We richten ons op cognitieve functies, stemming en gedrag voor de juiste begeleiding en behandeling. We streven naar een balans tussen de eigen regie van de cliënt en de ondersteuning die nodig is vanwege dementie en achteruitgang. 

Kenniscentrum  

Marente is lid van het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd. Op landelijk niveau stimuleren we het delen van kennis en expertise over de zorg en ondersteuning van mensen met dementie op jonge leeftijd. Kijk op KCdementieopjongeleeftijd.nl voor meer informatie.  

PREZO-keurmerk

Sinds 2019 draagt Marente het PREZO-keurmerk dat specifiek is ontwikkeld voor deze specialistische zorg. Dit betekent dat Stichting Perspekt heeft vastgesteld dat Marente optimale zorg biedt aan deze specifieke doelgroep.