Eerstelijnsverblijf

Eerstelijns verblijf (ELV) wordt sinds 1 januari 2017 gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. Door deze verandering kun u als huisarts verwijzen naar een eerstelijns verblijf voorziening. Eerstelijns verblijf is mogelijk vanuit de thuissituatie, na een ziekenhuisopname of SEH-bezoek.

De huisarts bepaalt of een cliënt wordt verwezen naar eerstelijns verblijf. Daarvoor stelt de huisarts de indicatie. Afwegingsinstrument eerstelijns verblijf 2.0 van Verensis een leidraad bij het stellen van de indicatie.

Bij laag complexe zorg heeft de huisarts de verantwoordelijkheid voor de medische zorgverlening. Bij hoog complexe zorg heeft de specialist ouderengeneeskunde van Marente de medische verantwoordelijkheid.

Het doel van zorg bij eerstelijns verblijf is dat de cliënt terugkeert naar de thuissituatie. De betrokkenheid van de huisarts is hierbij belangrijk en daarom is twee weken na opname met u, de cliënt/familie en de verzorgende van Marente een afstemmingsmoment. Er worden afspraken gemaakt over een geplande ontslagdatum, de benodigde zorg en eventuele paramedische behandeling tijdens verblijf en na ontslag in de thuissituatie.

Marente biedt alle vormen van eerstelijnsverblijf:

  • Laag complexe zorg
  • Hoog complexe zorg
  • Palliatieve zorg

Afhankelijk van de beschikbaarheid, is ELV mogelijk op de meeste locaties van Marente. 

Verwijzen en contact

In de regio Zuid-Holland Noord het regionaal aanmeldpunt RAP-ZHN voor eerstelijnsverblijf en crisisbedden actief. Voor acute opnames kunt u bellen naar het regionale telefoonnummer: 088 33 99 999.

Bij het RAP worden geen wachtlijsten voor ELV bijgehouden. Bij een ELV-aanmelding wordt bekeken op welke locaties en bij welke organisatie er op dat moment plaats is.

Locaties voor ELV 

Locatie Laag complex Hoog complex Palliatief
Berkhout, Lisse x    
Bernardus, Sassenheim x x x
De Wilbert, Katwijk x x x
Gerto, Voorhout x    
Huis op de Waard, Leiden x x  
Jeroen, Noordwijk x    
Oud Bijdorp, Voorschoten x    
Revalidatie Marente, Oegstgeest x x  
Wijckerslooth, Oegstgeest x x x