Consult specialist ouderengeneeskunde

Schakel de specialist ouderengeneeskunde en/of GZ-psycholoog van Marente in voor consult bij complexe en/of uitdagende zorgbehoeften van uw patiënten. Voor uzelf óf voor uw patiënt.

Brede expertise

Als huisarts kunt u een specialist ouderengeneeskunde (SO) van Marente inschakelen voor een consult voor ouderen die thuis wonen. Door hun brede expertise kunnen onze SO’s u adviseren over diagnostiek, behandeling en zorgplanning. Zij zijn beschikbaar voor overleg en advies bij patiënten met complexe co- en multimorbiditeit, mobiliteitsproblemen, valrisico's, geheugenproblemen, verwardheid en gedragsproblemen gerelateerd aan dementie. Onze SO’s zijn uiteraard bekend met de Wet zorg en dwang en kunnen u bijstaan in het naleven ervan.

Van dementie tot geriatrische revalidatiezorg

De SO’s bieden toegang tot gespecialiseerde geriatrische revalidatiezorg en hebben expertise in het omgaan met specifieke aandoeningen zoals dementie op jonge leeftijd, Katwijkse Ziekte (D-CAA) en parkinson. Daarnaast bieden zij begeleiding en ondersteuning in palliatieve en terminale zorg, evenals bij patiënten met complexe polyfarmacie. Denk ook aan het beoordelen van wilsbekwaamheid, het omgaan met rechterlijke machtigingen en het verstrekken van advies met betrekking tot zorgbehoeften, opnames en indicatiestelling. Consulten kunnen plaatsvinden bij uw patiënt thuis of in een van onze verpleeghuizen.

Verwijzen

U kunt als huisarts verwijzen naar de specialist ouderengeneeskunde of GZ-psycholoog van Marente via Zorgdomein. U vindt ze onder de kop Medisch specialistische zorg > Specialisme ouderengeneeskunde.

Contactgegevens

U kunt de specialisten ouderengeneeskunde en GZ-psychologen bereiken via Zorgdomein: planbureau.behandeling@marente.nl en via onze klantenservice.