GRZ - verwijzer

Revalidatie & Herstel

Bij Marente Revalidatie en Herstel kunnen cliënten tijdelijk revalideren of herstellen na ziekte, een operatie of een verblijf in het ziekenhuis. Cliënten die te maken heeft met verwardheid of andere geheugenproblemen kunnen terecht bij onze unieke herstelafdeling voor screening (onderzoek naar het denkvermogen) en herstelzorg.

Revalidatie

Marente is gespecialiseerd in geriatrische revalidatiezorg (grz); een vorm van revalidatie die gericht is op klachten en ziektebeelden die met name bij ouderen voorkomen.

Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin de cliënt een beroerte (CVA) heeft gehad, een nieuwe heup of knie heeft gekregen of een botbreuk heeft opgelopen. Maar ook als de cliënt een amputatie heeft moeten ondergaan of moet herstellen en weer conditie moet opbouwen na een ziekteperiode.

Contactgegevens

Heeft u als verwijzer of zorgprofessional vragen over beschikbaarheid, behandelingen, indicatie of andere vragen? Mailt u dan naar  grz.zorgbemiddeling@marente.nl of neem contact op via onze klantenservice.

Tijdens het revalidatietraject begeleiden verschillende professionals de cliënt vanuit diverse expertises. Zij stemmen de behandelingen goed op elkaar af. Samen met de cliënt stelt het team een persoonlijk revalidatieplan op. Het revalidatietraject is voor iedereen uniek en een intensief proces. Revalideren vergt toewijding en inzet. Alles is onderdeel van de revalidatie en gericht op herstel en het verbeteren van de vaardigheden, zodat de cliënt snel weer zelfstandig thuis kan functioneren. Denk aan opstaan uit bed, wassen, aankleden, lopen, een broodje smeren en koffie inschenken.

Uniek in de regio: Revalidatiezorg bij parkinson

Marente is daarnaast gespecialiseerd in parkinson-revalidatiezorg (aangesloten bij ParkinsonNet) en biedt verschillende behandelingen (mits er een juiste indicatie is) waaronder fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dieetadvies en ondersteuning van een psycholoog of maatschappelijk werker. Ook het persoonlijk afstemmen en instellen van de juiste medicatie speelt een belangrijke rol. Met de juiste medicatie en gespecialiseerde zorg en ondersteuning streven we ernaar om het leven van de cliënt met parkinson te verbeterEN.

Herstel

Marentes specialistische herstelzorg is er speciaal voor mensen die te maken hebben met verwardheid, geheugenproblemen of andere problemen in het denkvermogen. Marente voert een zogenoemde screening - ofwel onderzoek - uit gericht op het denkvermogen om uw specifieke zorgbehoeften in kaart te brengen.

Herstellen bij Marente 

Op onze afdeling Energie kunnen mensen met geheugenproblematiek tijdelijk herstellen. Het herstelteam van Energie begeleidt cliënten bij het herstellen van verwardheid, ook bekend als delier, na een operatie of ernstige ziekte. Ook bij andere problemen in het denkvermogen is herstel mogelijk op de afdeling Energie. Bijvoorbeeld wanneer terugkeer naar huis na een verblijf in het ziekenhuis nog niet mogelijk is. 

Zorgbehoeften in kaart  

Tijdens het herstelproces voeren we een zogenoemde screening - ofwel onderzoek - uit om de specifieke zorgbehoeften van de cliënt in kaart te brengen. De screening is gericht op het denkvermogen. Zo kunnen we nauwkeurig bepalen welke zorg en ondersteuning er nodig is en bovendien kunnen we zo de medicatie beter instellen. Samen met de cliënt en hun naasten begeleiden wij de cliënt naar de best passende zorg en bieden wij ondersteuning tijdens het herstelproces.