Dementie op jonge leeftijd

Marentes Expertisecentrum Dementie op jonge leeftijd is dé organisatie in de regio voor excellente zorg, ondersteuning, onderzoek en expertise voor dementie op jonge leeftijd. 

Al heel wat jaren is Marente expert in deze gespecialiseerde zorg en dragen we hiervoor het PREZO-keurmerk.

Specialistische ondersteuning

Marente biedt een breed scala aan specialistische diensten waaronder casemanagers dementie op jonge leeftijd, woonvoorziening Ter Leede, dagbesteding De Spar, thuiszorg, mantelzorgondersteuning, mantelzorgcafé en respijtzorg. Daarmee biedt Marente zorg, behandeling en ondersteuning door alle fasen van de ziekte. Vanaf de diagnose, de verhuizing naar een verpleeghuis tot palliatieve zorg. Onderaan de pagina vindt u een overzicht van onze specialistische diensten. Maar Marente biedt meer. Afgelopen jaren deed Marente wetenschappelijk onderzoek onder de naam YD-CAN. Bovendien delen wij onze expertise graag met mantelzorgers, verwijzers en andere (zorg)organisaties. Zo kunnen verwijzers, en zorgprofessionals bijvoorbeeld ook bij ons terecht voor een consult, intervisie of intercollegiale toetsing van de specialisten van Marente

Wat is dementie op jonge leeftijd?

  • De symptomen doen zich voor het 65e levensjaar voor.
  • Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40-65 jaar.
  • In Nederland hebben nu circa 15.000 mensen deze ziekte.
  • Hiervan wonen 454 à 680 mensen in Zuid-Holland Noord.
  • Dit aantal stijgt in 2030 naar 556 à 834 mensen.
  • Ook landelijk zal het aantal jonge mensen met dementie toenemen.

Bron: Alzheimer Nederland

Andere levensfase, andere ondersteuning

De ziekte verandert het leven van degene die dementie krijgt, maar ook van de partner, familie en directe omgeving. Mensen met dementie op jonge leeftijd hebben andere zorg en ondersteuning nodig dan ouderen met dementie. Bij jongdementie bevinden mensen zich in een heel andere levensfase. Marente weet dit als geen ander. Wij hebben extra aandacht voor het behoud van eigen regie en het mee blijven doen in onze samenleving. Voor onze in jongdementie gespecialiseerde expertteams staat hoogstpersoonlijke zorg voor cliënten centraal. Op persoonlijke wijze begeleiden en ondersteunen zij cliënten passend bij interesses, wensen en behoeften.

jong dementie1

Diagnose en nu?

Er komt ontzettend veel op u af als u met dementie te maken krijgt. De behoefte aan goede informatie, ondersteuning en zorg is meestal groot. Vaak staan mensen die op jonge leeftijd met dementie worden geconfronteerd nog midden in het leven. De diagnose roept veel vragen op. Persoonlijke begeleiding op maat van een casemanager dementie op jonge leeftijd biedt uitkomst. De casemanager begeleidt u en uw naaste door alle fasen van de ziekte en biedt emotionele steun, geeft praktisch advies en regelt de juiste zorg en ondersteuning. Schakel tijdig hulp in. De juiste begeleiding kan helpen om beter met de uitdagingen van deze ziekte om te gaan. Lees verder over de casemanager dementie op jonge leeftijd of bekijk hieronder de overige specialistische diensten.

Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd

Marente is lid van het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd. Dit houdt in dat we het delen van kennis en expertise over de zorg en ondersteuning van mensen met dementie op jonge leeftijd, op landelijk niveau, stimuleren. Bovendien leveren we zelf ook actief een bijdrage aan deze uitwisseling binnen het netwerk van leden en organisaties. Kijk op KCdementieopjongeleeftijd.nl voor meer informatie. 

PREZO keurmerk

Mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen, zijn bij Marente aan het juiste adres. Sinds 2019 draagt Marente het PREZO-keurmerk dat specifiek is ontwikkeld voor deze specialistische zorg. Dit betekent dat Stichting Perspekt heeft vastgesteld dat Marente optimale zorg biedt aan deze specifieke doelgroep.

Meer informatie over dementie op jonge leeftijd