Regionaal aanmeldpunt ELV (RAP) 24/7

Voor acute opnames voor eerstelijnsverblijf of crisisopname gaat u naar het RAP: regionaal Aanmeldpunt. Bellen kan ook: 088 33 99 999.

24/7 bereikbaar
RAP is het regionale aanmeldpunt waar verwijzers 24/7 met hun zorgvraag terecht kunnen. Met een team van zorgbemiddelaars van verschillende zorgorganisaties biedt het RAP snelle en efficiënte coördinatie van zorgaanvragen. Het RAP coördineert de beddencapaciteit voor Wlz-crisis, IBS en ELV voor de regio Zuid-Holland Noord en kan zo direct inspelen op zorgvragen van verwijzers. Het RAP zorgt ervoor dat cliënten snel de juiste (vervolg)zorg op de juiste plek ontvangen. Overdag staan er twee RAP-triagisten paraat (Wlz-crisis, ELV en IBS). Buiten kantooruren zijn triagisten beschikbaar voor eventuele crisissituaties (Wlz-crisis en IBS). 

Naar het RAP
Voor acute opnames voor eerstelijnsverblijf of crisisopname gaat u naar het RAP: regionaal Aanmeldpunt. Bellen kan ook: 088 33 99 999.