Cliëntenraad

In de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling is vastgelegd dat alle zorgorganisaties een Cliëntenraad moeten hebben. Marente biedt zorg via Thuiszorg en in 11 regionale woonzorglocaties. Binnen Marente is de cliëntenmedezeggenschap op 2 niveaus georganiseerd:

  • Een Cliëntenraad binnen iedere locatie en een Cliëntenraad Thuiszorg conform de bepalingen van WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen).
  • Een Centrale Cliëntenraad voor geheel Marente.

De Cliëntenraad heeft wettelijke adviesbevoegdheid. De Raad van Bestuur van Marente vraagt de Cliëntenraad om advies over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Ook kan de Cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen.

Werkwijze Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Gerto. De leden van een Cliëntenraad zijn bewoners, familieleden/contactpersonen en vrijwilligers, die goed bekend zijn binnen de zorgorganisatie of leden met specifieke deskundigheid en/of ervaring binnen de zorgsector. De Cliëntenraad voert regelmatig overleg met de locatiemanager over onderwerpen die voor alle bewoners van belang zijn (zoals eten en drinken, hygiëne, veiligheid, huisvesting, activiteiten en geestelijke verzorging).

Contact met de achterban

Verslagen van de vergaderingen van de Cliëntenraad worden gepubliceerd. Natuurlijk is direct contact met bewoners en hun familie erg belangrijk. Dit kan via mail, telefonisch of persoonlijk op afspraak.

Informatiebron voor Cliëntenraad

De lokale Cliëntenraden hebben een vaste vertegenwoordiger (veelal de voorzitters van de lokale Cliëntenraden) in de Centrale Cliëntenraad (CCR), die overlegt met de Raad van Bestuur van Marente. De CCR is een onafhankelijk orgaan binnen Marente en belangrijke informatie uit de CCR-vergaderingen wordt teruggekoppeld naar de lokale Cliëntenraad. Het is voor de Cliëntenraad van groot belang om te weten wat er onder de cliënten leeft. De locatiemanager van Gerto/Bolero houdt de Cliëntenraad van Gerto op de hoogte van voorgenomen maatregelen, wijzigingen en initiatieven die de cliënten en bewoners betreffen. Ook internet, kranten en televisie geven veel informatie over de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg. De Cliëntenraad is lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), die haar leden ondersteuning biedt bij het werk. Het allerbelangrijkste blijft echter de informatie die van de cliënten en hun naasten zelf komt. Deze informatie is essentieel voor een goed functionerende Cliëntenraad.

Lid worden van de Cliëntenraad

Misschien heeft deze informatie over de Cliëntenraad uw interesse gewekt. Wellicht overweegt u zelfs om lid te worden, vanuit betrokkenheid bij de zorg voor ouderen of vanuit een specifieke deskundigheid die waardevol voor de Cliëntenraad zou kunnen zijn. Aarzel in dat geval niet om contact met ons op te nemen. Natuurlijk kost uw inzet tijd, maar de ervaring is wel dat het veel voldoening geeft. Bel of mail ons gerust!

Nelleke van Mameren
Functie: voorzitter en penningmeester
E-mail: nvanmameren@ziggo.nl
Tel. 071-3010658

Ada Mullink
Functie: lid
E-mail: adamullink@ziggo.nl

Adres locatie Gerto
Rijnsburgerweg 4 2215 RA
Voorhout
Tel. 0252 262 222