Cliëntenraad De Wilbert

De cliëntenraad van De Wilbert heet u van harte welkom. Graag laten wij zien waar u ons voor kunt opzoeken en waar wij voor staan.

Wat doet de cliëntenraad ?

De cliëntenraad van De Wilbert noemt zich Bewoners-/FamilieRaad (BFR). De BFR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van De Wilbert en cliënten van de dagbesteding. De BFR houdt  zich bezig met onderwerpen die voor alle bewoners van belang zijn. Bijvoorbeeld huisvesting, voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, activiteiten en geestelijke verzorging. De BFR heeft adviesrecht.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad/BFR zijn bewoners, familieleden/contactpersonen en vrijwilligers, die goed bekend zijn binnen de zorgorganisatie of leden met een specifieke deskundigheid en/of ervaring binnen de zorgsector. Eenmaal per maand heeft de cliëntenraad/BFR vergadering. Voorafgaand aan de vergadering vindt overleg plaats met het dagelijks bestuur, de locatiemanager en een teammanager.

Waar haalt de cliëntenraad haar informatie?

Het is voor de cliëntenraad van groot belang om te weten wat er onder de cliënten leeft. De locatiemanager van De Wilbert houdt de BFR op de hoogte van voorgenomen maatregelen, wijzigingen en initiatieven die de cliënten betreffen. Ook is elke afdeling van De Wilbert vertegenwoordigd in de BFR. De leden van de BFR hebben zwijgplicht. Alle informatie wordt door de BFR vertrouwelijk behandeld.

 

 

 

Contact

Graag hoort de cliëntenraad/BFR uw mening en ervaringen. Is er iets waarvan u wilt dat de raad dit met het management bespreekt, laat het de BFR weten. Neemt u ook gerust contact op bij andere vragen.

Mw. Th. Matthijssen-de Bruijn, voorzitter
tel: (071) 572 08 29 / 06 514 738 55
e-mail: doramat41@gmail.com.

Mw. E.W.P. de Jong-de Wolf, secretaris
tel: (0252) 37 50 80 / 06 485 414 72
e-mail: els.dejong@marente.nl.