Cliëntenraad Bernardus

De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners van Bernardus en bezoekers van bijvoorbeeld de dagbesteding. Dit doen wij door geregeld met het management te overleggen en hen te adviseren over belangrijke onderwerpen. Graag horen wij uw mening en ervaringen, u bent de oren en ogen van de cliëntenraad. Is er iets waarvan u wilt dat wij dit met het management bespreken, klein of groot, laat het ons weten. Ook voor zaken die meerdere bewoners of bezoekers tegelijk treffen kunt u bij ons terecht.

Verslagen van het overleg

Als cliëntenraad hebben wij ervoor gekozen onze notulen niet openbaar te maken via deze openbare website. Voor bewoners, bezoekers en hun mantelzorgers zijn de notulen van een bijeenkomst op te vragen bij de secretaris van de cliëntenraad.

Heeft u een individuele klacht?

Ontevreden? Laat het weten

Ben u ergens ontevreden over, bespreek dat eerst met degene die de zorg verleent of met diens leidinggevende. Komt u niet verder, neem dan contact op met de locatie manager Wilma Roerade. Ook kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Marente. 

Tevreden? Laat het ook weten

Natuurlijk gaat er ook veel goed. Ook in dat geval is het goed om dit te laten weten aan de teamleider of locatie manager en de cliëntenraad.

Hoe komt u in contact met de Cliëntenraad Bernardus?

Mail of schrijft ons met daarin vermeld hoe wij contact met u kunnen opnemen, wij zullen dan op korte termijn een afspraak met u maken. Ons e-mailadres is:  clientenraad.bernardus@marente.nl of schrijf een brief aan:

Cliëntenraad Bernardus
T.a.v. postvak Cliëntenraad (receptie Bernardus)
Hoofdstraat 82
2171 AV Sassenheim