Cliëntenraad Berkhout

De cliëntenraad van Berkhout behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Berkhout en de bezoekers van de dagbesteding. De cliëntenraad houdt zich bezig met onderwerpen die voor alle bewoners van belang zijn. Bijvoorbeeld huisvesting, voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, activiteiten en geestelijke verzorging. De cliëntenraad heeft adviesrecht.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad zijn bewoners, familieleden, contactpersonen en vrijwilligers, die goed bekend zijn binnen de zorgorganisatie of leden met een specifieke deskundigheid en/of ervaring binnen de zorgsector. Eenmaal per maand heeft de cliëntenraad zijn  vergadering in bijzijn van de locatiemanager.

Waar haalt de cliëntenraad haar informatie?

Het is voor de cliëntenraad van groot belang om te weten wat er onder de cliënten leeft. De locatiemanager van Berkhout houdt de cliëntenraad op de hoogte van voorgenomen maatregelen, wijzigingen en initiatieven die de bewoners betreffen. De leden van de cliëntenraad hebben zwijgplicht. Alle informatie wordt door de cliëntenraad vertrouwelijk behandeld.

Verslagen van het overleg

Als cliëntenraad hebben wij ervoor gekozen onze notulen niet openbaar te maken via deze openbare website. Voor bewoners, bezoekers en hun mantelzorgers zijn de notulen van een bijeenkomst op te vragen bij de secretaris van de cliëntenraad via clientenraad.berkhout@marente.nl

Contact

Graag hoort de cliëntenraad uw mening en ervaringen. Is er iets waarvan u wilt dat de raad dit met het management bespreekt, laat het de clientenraad weten. Neemt u ook gerust contact op bij andere vragen.

Emailadres: clientenraad.berkhout@marente.nl.