De cliëntenraad

De cliëntenraad heeft de belangrijke taak om de wensen en belangen van alle cliënten bij Marente te vertegenwoordigen. De zorg is voortdurend in beweging, zowel op maatschappelijk niveau als bij Marente. De cliëntenraad heeft invloed op de manier waarop Marente met deze ontwikkelingen omgaat. Bijvoorbeeld door zelf nieuwe ideeën aan te dragen, door kritisch naar nieuwe plannen te kijken en door te laten weten hoe zij en anderen de zorgverlening ervaren.

De cliëntenraad is een officieel adviesorgaan waarvan de rechten en plichten wettelijk zijn vastgelegd. In de cliëntenraad zitten mensen die zelf zorg krijgen en mensen die als mantelzorger of partner bij de zorg betrokken zijn. Zij zien als geen ander wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden.

Lokale cliëntenraden

Iedere locatie van Marente en de thuiszorg heeft een eigen cliëntenraad. Zij praten met de manager over zaken die op de locatie of in de thuiszorg spelen, zoals de kwaliteit van zorg en de woonomgeving. 

Centrale cliëntenraad

Alle lokale cliëntenraden hebben een lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad van Marente. De centrale cliëntenraad bespreekt het beleid van Marente met de raad van bestuur.