Organisatiestructuur

Vertrekpunt voor de besturing van Marente is dat de cliënt centraal staat. Dit betekent onder ander dat de uitvoerende (zorg)professionals en vrijwilligers samen met klanten en mantelzorgers het meest prominent zijn in de organisatiestructuur. Zij zijn als het ware de bovenkant van een omgekeerde pyramide. Bestuur, management en stafafdelingen vormen de kleinere onderkant van die pyramide en faciliteren de eerder genoemde groepen. 

Download organogram