ANBI

De overheid heeft Marente aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Marente gebruik kan maken van bepaalde belastingvoordelen, waardoor een groter deel van de inkomsten besteed kan worden aan zorg.

Om de status ANBI te hebben, moet worden voldaan aan verschillende voorwaarden zoals beschreven door de belastingdienst. Eén van de voorwaarden is het publiceren van bepaalde informatie. 

Financiële verantwoording 
Jaarlijks brengen wij jaarverslagen uit waarin onze doelstelling, het beleid en de financiële verantwoording in omschreven staan.De cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) wordt gehanteerd voor alle medewerkers van Marente. De leden van de raad van bestuur worden bezoldigd op basis van de beloningscode van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg. 

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 
Download het standaardformulier publicatieplicht ANBI standaardformulier publicatieplicht ANBI.

Bedrijfsgegevens 

Stichting Marente 
Rijnsburgerweg 2 
2215 RA Voorhout 
071 409 33 33 
info@Marente.nl 
Fiscaal nr: 82 37 31 765 
KvK nr: 28102621