Marente en Hogeschool Leiden delen resultaten YD-CAN onderzoek

2 november 2023

Op het Symposium ‘Dementie op jonge leeftijd’ dat Marente op 22 november organiseert, presenteert het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg (VIO) van Hogeschool Leiden de resultaten van het onderzoek YD-CAN. Dit onderzoek vond plaats van februari 2021 tot juni 2023. Doel van het onderzoek was om de eigen regie en de samenwerking tussen jonge mensen met dementie, hun naasten en zorgverleners te bevorderen, met name in de periode rond de verhuizing naar een verpleeghuis en daarna. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw en is een samenwerking van Marente en de Hogeschool met medewerking van de Gemeente Teylingen, het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) van het Radboud UMC en het practoraat Welzijn & Zorg van MBO Rijnland.  
De conclusie van het onderzoek is dat deze niet alleen antwoord heeft gegeven op de onderzoeksvraag, maar ook heeft geleid tot het inzicht dat verbetering van zorg iets is dat je samendoet met de zorgvragers.  

'Betekenisvolle kennismaking'

Het onderzoek is gedaan in een leergemeenschap met mensen met dementie op jonge leeftijd, naasten, zorgverleners, docenten, studenten en onderzoekers. Samen hebben zij gekeken hoe het beter kan in de periode rond de verhuizing naar een verpleeghuis en daarna. Dat bewoners, naasten en zorgverleners elkaar beter leren kennen, is het allerbelangrijkste verbeterpunt volgens de leergemeenschap. Lector Chris Wallner: ‘Zo kan de zorg en het wonen in het verpleeghuis beter worden afgestemd op de wensen en behoeften van een toekomstige bewoner.  

Dit heeft geleid tot de toolbox 'Betekenisvolle kennismaking'. In deze toolbox wordt informatie gegeven over het belang van een betekenisvolle kennismaking. Er zijn drie handreikingen in opgenomen om in de praktijk mee aan de slag te gaan: een handreiking voor zorgverleners, één voor zorgorganisaties en één voor het trainen van (nieuwe) zorgverleners. Bij deze laatste hoort ook een lesvideo. Tenslotte bevat de toolbox achtergrondinformatie over het onderzoeksproces en over het belang van het doen van onderzoek bij de groep mensen die te maken krijgen met dementie op jonge leeftijd. Een leeswijzer maakt het eenvoudig om te kijken welke onderdelen van de toolbox voor u het meest relevant zijn.  

Samenwerking in een leergemeenschap 

Daarom organiseren we nu kennismakingsgesprekken thuis en rondleidingen in het verpleeghuis voor toekomstige bewoners met dementie op jonge leeftijd en hun naasten.Tot nu toe heeft de leergemeenschap al veel opgebracht. Het geleerde en de vele nieuwe inzichten worden direct in de praktijk gebracht. Onderzoeker Annette van der Linden: ‘Ons doel is dat de goede zorg voor de bewoners nóg beter wordt en het belangrijkste is dat we samen met de bewoners, naasten en zorgverleners hieraan werken.’

Lees meer over het YD-CAN onderzoek.

Download de toolbox 'Betekenisvolle kennismaking'