Marente: dé specialist voor dementie op jonge leeftijd

Marentes Expertisecentrum Dementie op jonge leeftijd is dé organisatie in de regio voor excellente zorg, ondersteuning, onderzoek en expertise voor dementie op jonge leeftijd. Al heel wat jaren zijn wij expert in deze specialistische zorg en dragen we hiervoor het PREZO-keurmerk. Marente biedt een breed scala aan gespecialiseerde diensten waaronder casemanagers, thuiszorg en mantelzorgondersteuning. Bij Bernardus bieden we woonvoorziening Ter Leede en dagbesteding De Spar speciaal voor mensen die op jonge leeftijd dementie hebben ontwikkeld. Voor mantelzorgers organiseren we eens per maand een mantelzorgcafé.

Wonen bij Ter Leede

Woonvoorziening Ter Leede biedt een fijne woonplek en specialistische, persoonlijke zorg aan ruim 30 bewoners die op jonge leeftijd dementie hebben ontwikkeld. De zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd verschilt aanzienlijk van die voor ouderen. Bij Bernardus begrijpen we dit als geen ander. Op persoonlijke wijze worden zij begeleid door het in jongdementie gespecialiseerde team. Samen met de familie en het netwerk van de bewoners bouwen we een fijne en warme woonomgeving. Lees meer over wonen bij Ter Leede.

Ter Leede biedt ook een logeermogelijkheid.

Dagbesteding bij dementie op jonge leeftijd

Mensen met dementie op jonge leeftijd kunnen één of meerdere dagdelen per week doorbrengen bij dagbesteding De Spar. In een warme en gastvrije omgeving ontvangen deelnemers gespecialiseerde persoonlijke begeleiding. U ziet dit in van alles terug: van de inrichting van onze leefruimtes tot de deskundigheid van onze zorgverleners en hoe we de dagen doorbrengen. Het leren omgaan met de ziekte is ook onderdeel van de dagbesteding. Lees verder over deze speciale dagbesteding voor mensen met dementie op jonge leeftijd.

Mantelzorgcafé voor mensen met dementie op jonge leeftijd

Elke laatste vrijdag van de maand organiseert Bernardus het mantelzorgcafé voor mensen die te maken hebben met dementie op jonge leeftijd. Dit café is een plek om mantelzorgers te ondersteunen in hun toenemende zorg voor hun naaste. We begrijpen de uitdagingen waarmee mantelzorgers worden geconfronteerd, van dagelijkse lichamelijke zorgtaken tot de impact die de ziekte heeft op het alledaagse leven en de sfeer in huis. Ontmoet, leer en deel bij ons mantelzorgcafé! Lees meer.

Meer informatie over dementie op jonge leeftijd  Informatie voor verwijzers en zorgprofessionals

Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd

Marente is lid van het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd. Dit houdt in dat we het delen van kennis en expertise over de zorg en ondersteuning van mensen met dementie op jonge leeftijd, op landelijk niveau, stimuleren. Bovendien leveren we zelf ook actief een bijdrage aan deze uitwisseling binnen het netwerk van ledenorganisatiesen. Kijk op KCdementieopjongeleeftijd.nl voor meer informatie. 

PREZO keurmerk

Mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen, zijn bij Marente aan het juiste adres. Sinds 2019 draagt Marente het PREZO-keurmerk dat specifiek is ontwikkeld voor deze specialistische zorg. Dit betekent dat Stichting Perspekt heeft vastgesteld dat Marente optimale zorg biedt aan deze specifieke doelgroep.