Bernardus: dé specialist voor dementie op jonge leeftijd

Als iemand jonger dan 65 is en dementie heeft, dan spreken we van ‘dementie op jonge leeftijd’. Zorg en behandeling is beduidend anders dan bij ouderen. Bij Bernardus weten ze dit als geen ander. 

In Bernardus zijn een dagbehandelingsgroep en een woongroep speciaal voor mensen die voor hun 65e dementie hebben. U ziet dit in van alles terug: inrichting van de woon- en leefruimtes, kennis en kunde van de zorgverleners en de manier waarop de dag wordt doorgebracht. 

Woongroep Ter Leede

Op de begane grond wonen 30 mensen die op jonge leeftijd dementie hebben gekregen. Zij zijn naar Bernardus verhuisd omdat thuis blijven wonen geen optie meer is. Er is veel ruimte om te bewegen en ook de afgesloten tuin is voor hen vrij toegankelijk.

De zorgverleners op deze woongroep hebben affiniteit met deze specifieke doelgroep en zijn ook extra geschoold om passende zorg te kunnen bieden. 

Advies & rondleiding

Zoekt u een geschikte woonzorglocatie voor uzelf of voor uw naaste? Onze zorgbemiddelaars helpen u graag. Kosteloos en vrijblijvend. Een rondleiding is ook mogelijk.

071 409 33 33
zorgbemiddeling@marente.nl

Dagbehandeling mensen met dementie op jonge leeftijd

In Bernardus is een specifieke dagbehandelingsgroep voor men­sen die voor hun 65e dementie krijgen. Zij kunnen hier één of meer dagdelen per week naartoe. De activiteiten zijn afgestemd op deze specifieke doelgroep. Jonge mensen hebben veel energie. Er gaat daarom veel aandacht naar bewegen en buiten zijn. Bijvoorbeeld door lekker bezig te zijn in de speciaal aangelegde belevingstuin.

Het leren omgaan met de ziekte is ook onderdeel van de dagbehande­ling. Samen met professionals, zoals de psycholoog en de medewerker dagbehandeling, wordt een persoon­lijk plan opgesteld. Er wordt onder andere ingegaan op herkenning en erkenning, contact met leeftijd­en lotgenoten, ondersteuning bij het acceptatieproces, omgaan met de gevolgen van dementie en het trainen van de geheugenfunctie. We werken intensief samen met de casemanager dementie en zo nodig met de praktijkverpleegkundige van de huisarts.

Voor meer informatie neemt u contact op met de zorgbemiddelaar via 071 409 33 33. 

Mantelzorgcafé voor mensen met dementie op jonge leeftijd

Elke laatste vrijdag van de maand organiseert Bernardus het mantelzorgcafé voor mensen die te maken hebben met dementie op jonge leeftijd. Het is bedoeld om mantelzorgers te ondersteunen in hun toenemende zorg voor hun naaste. Van lichamelijke zorgtaken tot de impact die de ziekte heeft op het dagelijks leven en de sfeer in huis. Je krijgt van professionele zorgverleners handvatten aangereikt om zo goed mogelijk aan de zorgvraag te voldoen. Ook kun je jouw ervaringen delen en tips uitwisselen met andere mantelzorgers. Tijdens deze informele bijeenkomst ontmoet je elkaar onder het genot van een kop koffie of thee.

Meer informatie over dementie op jonge leeftijd    Laat u adviseren door een casemanager dementie

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

Marente is lid van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Dit houdt in dat we de landelijke uitwisseling tussen ledenorganisaties van kennis en expertise over de zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie toejuichen, en hier ook zelf een actieve bijdrage aan leveren. Voor meer informatie, kijk op www.KCdementieopjongeleeftijd.nl. 

PREZO keurmerk

Mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen, zijn bij Marente aan het goede adres. In 2019 heeft Stichting Perspekt geconcludeerd dat Marente optimale zorg levert voor deze specifieke doelgroep. Marente krijgt het PREZO keurmerk dat voor deze specialistische zorg ontwikkeld is.