Marente als zorgverlener

In de kern is Marente een zorgverlener. Vakkundig, professioneel en in staat om adequate zorg te bieden. Voortdurend op zoek naar verbetering en vernieuwing, zodat cliënten kunnen rekenen op eigentijdse zorg van goede kwaliteit. 

Zelf de touwtjes in handen

De zorg en ondersteuning van Marente begint bij de wens of de behoefte van de cliënt. Eigen regie is altijd het uitgangspunt. Samen kijken naar mogelijkheden en naar wat iemand nog zelf kan. En hoe die zelfredzaamheid behouden of vergroot kan worden. Samen met familie, vrienden of buren. De beste zorg ontstaat uit de samenwerking tussen de cliënt, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Daarbij houdt de cliënt zelf de touwtjes in handen. Marente stimuleert die samenwerking en ondersteunt mensen om voor hun naasten te zorgen. Bijvoorbeeld met de school voor mantelzorgers en het digitale cliëntportaal. Zowel in de thuiszorg als op de locaties wordt familie actief betrokken bij de zorg en de uitvoering daarvan.

Bewegen

Extra veel aandacht heeft Marente voor bewegen. Beweging is gezond en belangrijk voor jong en oud, voor ons lichaam, geest en hart. Dat Marente bewegen erg belangrijk vindt, is terug te zien in de activiteiten die voor bewoners en thuiswonende cliënten georganiseerd worden. Daarbij komen muziek, bewegen, spel, kunst en andere thema’s aan de orde. Denk aan gym, oefenen in de beweegtuin, een gezellige sportdag, zwemmen met bewoners, Marente Hiphop, de zomerse fietstocht voor Marente-leden en ga zo maar door. 

Aandacht voor levensvragen

Voor Marente hoort ‘zin geven aan het leven’ bij de zorg. Dat betekent dat er aandacht is voor wat individuele bewoners belangrijk vinden. Hierbij kan het gaan om de grotere levensvragen maar ook om activiteiten die kleur geven aan het dagelijks leven. Ook kunnen bewoners een ‘wens-blad’ aan de wensboom hangen die op iedere locatie te vinden is. Marente heeft geestelijke verzorgers van alle gezindten, die zowel met individuele bewoners als met groepen bewoners in gesprek gaan. Zij leiden ook de herdenkingsbijeenkomsten.

Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg

Binnen de strategie van Marente past een visie op goede zorg. Dit geeft onze zorgprofessionals een referentiekader op basis waarvan beslissingen over de zorg en behandeling van de cliënt makkelijker genomen kunnen worden. Bij Marente is de zorg gebaseerd op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en is veel aandacht voor persoonsgerichte zorg.

Onze visie op goede zorg

'Bij Marente is de cliënt als geheel altijd het vertrekpunt. De cliënt geeft zelf richting aan zijn leven, dus ook voor het deel waarvoor zorg wordt gevraagd. Functioneren, veerkracht en zelfregie van de cliënt staan centraal. De cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het zorggebruik; de professionele zorg bij Marente vormt een aanvulling op de zelfzorg en de mantelzorg. Deze professionele zorg gaat uit van de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Naast lichamelijke en mentale aspecten, zijn ook zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren belangrijke factoren.

De manier waarop de zorg gegeven wordt, kenmerkt zich als persoonsgericht en voldoet uiteraard aan de professionele standaarden. De persoonsgerichte zorg en ondersteuning vindt plaats binnen de relatie tussen de cliënt en zijn naasten, zorgverlener, vrijwilliger en zorgorganisatie.

Dit is goede zorg bij Marente!'