Marente als samenwerkingspartner

In Nederland zijn er vele instanties en initiatieven die zich bezighouden met zorg en welzijn voor ouderen. Als regionale onderneming voor ouderenzorg wil Marente haar krachten zoveel mogelijk met die andere partijen bundelen. Samen staan we sterk. Op die manier kunnen we de meest complete en beste oplossing bieden voor zorgvragen die de ouderen van nu hebben.

Hieronder kunt u door een selectie van onze samenwerkingspartners scrollen. Wilt u meer weten over een specifieke samenwerking of mist u een partner? Mail ons op communicatie@marente.nl.

Maatschappelijke partners

Partners Soort samenwerking

Cliënten van 's Heerenloo werken op diverse locaties van Marente in bijvoorbeeld hun eigen winkeltje of restaurantvoorziening.

Diverse locaties van Marente zijn de thuisbasis van de prachtige rolstoelfietsen en side-by-side fietsen.
Het hele jaar door zijn er klassieke concerten van ervaren musici in bijna alle locaties van Marente, georganiseerd door Stichting Muziek in Huis.
Diverse locaties doen mee aan de jaarlijkse NL Doet dag. Samen met hen worden diverse burendagen georganiseerd.
Scholen en kinderdagverblijven Peuters komen knutselen, basisschoolleerlingen komen verhalen vertellen en middelbare scholieren gaan met bewoners op  stap. Jong en oud is een prachtige combinatie.

Lokale evenementen

Marente ondersteunt en neemt deel in allerlei locatie evenementen zoals: het Bloemencorso, de Kippenloop, seniorenmarkten/braderieën en rolstoelwandelingen.  

 

Ketenpartners

Partner Soort samenwerking

Met ziekenhuizen zorgen wij voor een soepele overgang naar huis (met thuiszorg) of een Marente-locatie. Ook zijn er specifieke samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen, zoals:

- LUMC en de patiëntenvereniging HCHWA-D (Katwijkse ziekte) voor de ontwikkeling van behandel- en ondersteuningsprogramma's voor de HCHWA-D patiënt.

- Alrijne ziekenhuis t.b.v. het plaatsen van patiënten op afdeling Kees Verkerk in het revalidatiecentrum.

Met alle huisartsen in de regio werken wij nauw samen als het gaat om wijkverpleging en andere zorg en ondersteuning voor hun patiënten. Ook ondersteunen onze specialisten ouderengeneeskunde de huisartsen bij complexe zorgvragen.

Verder werken wij samen met diverse overkoepelende instanties: 

- Samenwerking met de huisartsenpost Duin- en Bollenstreek voor crisisopnamen of onplanbare zorg in de thuissituatie (wijkverpleging).

- Huisartsenvereniging RijnlandStichting

- Knooppunt Ketenzorg

- NZLO

Marente verleent de zorg of een specifiek onderdeel daarvan in de volgende zorginstellingen:

- Hospice Duin- & Bollenstreek

- Hospice de Mare

- HOZO Hillegom

- Zorghotel de Kim

- Nova Zembla Zorg

- Buurtzorg

Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek Samenwerking met de huisartsenpost voor crisisopnamen of onplanbare zorg in de thuissituatie (wijkverpleging).
Deze leverancier zorgt voor hulpmiddelen bij thuiszorg en biedt korting voor leden van Marente.
Stichtingen voor welzijn, mantelzorg en vrijwilligers Marente heeft nauw contact en werkt op lokaal niveau samen met diverse stichtingen om welzijn en informele zorg te bevorderen.
Diverse woninstichtingen

Samenwerking met diverse woonstichtingen is gericht op a) adequate ouderenhuisvesting nu en toekomst, b) gezamenlijk projecten ontwikkelingen.

Samen met GGZ Rivierduinen ontwikkelen we een specifiek behandelaanbod voor de oudere psychiatrische cliënt (in de Wilbert).
Marente is een van de zorgpartijen in de regio Zuid-Holland Noord die samenwerkt met Sleutelnet. Samen wordt elektronische gegevensuitwisseling en communicatie tussen zorgverleners voortdurend verbeterd. 
Thuiszorg Lisse werkt samen met diverse 1e-lijns behandelaren, zodat de zorg en begeleiding goed op elkaar is afgestemd. 

 

Netwerkpartners

Partners Soort samenwerking
Regionale bestuurstafel Samen met andere zorgorganisaties en netwerkpartners wordt richting gegeven aan de zorg in deze regio.
Marente is deelnemer aan dit regionale netwerk.

Care 2 Care is een regionale arbeidsmarktorganisatie opgericht voor en door zorg- en welzijnsorganisaties zoals Marente in de Rijn-, Duin- & Bollenstreek en omgeving Gouda. Samen zetten we ons in voor kwantiteit en kwaliteit van zorgpersoneel in de regio. 

Zorgpact Teylingen Marente is deelnemer aan dit regionale netwerk
Marente is deelnemer in het academische netwerk: Universitair Netwerk voor de Care-sector- Zuid Holland (UNC-ZH).
Marente is lid van branche organisatie voor ouderen.
Gerrit Jan Vos, bestuursvoorzitter Marente, is bestuurslid bij Actiz.
REOS is een ondersteuningsorganisatie voor 1e-lijns zorgorganisaties. Marente werkt samen met REOS in verschillende projecten. 
RZN Marente is deelnemer aan dit netwerk van bestuurders in de ouderenzorg, t.b.v. intervisie en kennisdeling
Marente is lid van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Dit houdt in dat we de landelijke uitwisseling tussen ledenorganisaties van kennis en expertise over de zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie toejuichen, en hier ook zelf een actieve bijdrage aan leveren. Voor meer informatie, kijk op www.KCdementieopjongeleeftijd.nl.

Opleidingspartners 

Partner Soort samenwerking
BBL + BOL, leerlingen en stagiaires. Anneke Asberg, lid raad van bestuur Marente, is lid van de adviesraad bij Mondriaan.
BOL stagiaires
BOL stagiaires
ROC Nova-college BOL stagiaires
HBO-V duaal studenten en diverse stagiaires zoals Communicatie en HRM.
Diverse stagiaires zoals Communicatie en HRM.
Samenwerking met het speciaal voortgezet onderwijs, o.a. VSO Het Duin.

Zorgverzekeraars en gemeentes

Partners Soort samenwerking
Zorgverzekeraars Marente heeft afspraken met alle verzekeraars voor  thuiszorg (wijkverpleging), geriatrische revalidatie, medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) en kortdurend verblijf (Eerstelijns verblijf).

Naast de 'standaard' contracten met alle zorgverzekeraars werken we intensief samen met Zorg & Zekerheid en Zilveren Kruis als grootste zorgverzekeraars in onze regio.
Met het zorgkantoor van Zorg & Zekerheid maken wij afspraken over de kwantiteit en kwaliteit onze verpleeghuiszorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).
Gemeentes

Met alle gemeentes is deze regio hebben wij contracten voor WMO zorg.

  • Leidse regio
  • ISD Bollenstreek en Katwijk
  • Haarlemmermeer

 

Fondsen en sponsoren

Partners Soort samenwerking
Samen met deze foundation heeft Marente diverse beweegtuinen bij haar locaties gerealiseerd. 
Dit fonds financiert geregeld activiteiten en materialen die het leven van onze cliënten veraangenamen. Denk aan de Tovertafel, theater en 'Koren zingen voor ouderen'. 
Stichting vrienden van 'onze locaties'. Deze stichtingen bestaan uit mensen die een hart hebben voor de mensen die op onze locaties wonen. Zij financieren onder andere rolstoelbussen en uitjes zoals het Keukenhof. Ook 'Vriend' worden? Graag, meld u bij de receptie van de betreffende locatie.
Dit fonds financiert geregeld activiteiten en materialen die het leven van onze cliënten veraangenamen. Denk aan een rolstoelfiets en een Tovertafel. 
Dit fonds financiert geregeld activiteiten en materialen die het leven van onze cliënten veraangenamen. Denk aan een Tovertafel en een schelpenpad op een van onze locaties.