Marente als samenwerkingspartner

Marente ziet lokale en regionale samenwerking als een belangrijk antwoord op de groeiende vraag naar zorg. Minder marktwerking en meer openheid en bereidheid om écht samen te werken. Toekomstbestendige ouderenzorg reikt immers verder dan Marente alleen. Daarom trekt Marente steeds vaker op met andere partijen om samen goede zorg te verlenen. 

Wij zijn aangesloten bij verschillende samenwerkingsverbanden, onder andere: Reboz, Avant, De Juiste Zorg op de Juiste Plek en het lectoraat met de Hogeschool Leiden. Hieronder kunt u door een selectie van onze samenwerkingspartners scrollen. Wilt u meer weten over een specifieke samenwerking of mist u een partner? Mail ons op communicatie@marente.nl.

Maatschappelijke partners

Partners Soort samenwerking

Cliënten van 's Heerenloo werken op diverse locaties van Marente in bijvoorbeeld hun eigen winkeltje of restaurantvoorziening.

Diverse locaties van Marente zijn de thuisbasis van de prachtige rolstoelfietsen en side-by-side fietsen.
Het hele jaar door zijn er klassieke concerten van ervaren musici in bijna alle locaties van Marente, georganiseerd door Stichting Muziek in Huis.
Diverse locaties doen mee aan de jaarlijkse NL Doet dag. Samen met hen worden diverse burendagen georganiseerd.
Stichting Present: Wij geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.
Scholen en kinderdagverblijven Peuters komen knutselen, basisschoolleerlingen komen verhalen vertellen en middelbare scholieren gaan met bewoners op  stap. Jong en oud is een prachtige combinatie.

Lokale evenementen

Marente ondersteunt en neemt deel in allerlei locatie evenementen zoals: het Bloemencorso, de Kippenloop, seniorenmarkten/braderieën en rolstoelwandelingen.  

 

Ketenpartners

Partners Soort samenwerking

Met ziekenhuizen zorgen wij voor een soepele overgang naar huis (met thuiszorg) of een Marente-locatie. Ook zijn er specifieke samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen, zoals:

- LUMC en de patiëntenvereniging HCHWA-D (Katwijkse ziekte) voor de ontwikkeling van behandel- en ondersteuningsprogramma's voor de HCHWA-D patiënt.

- LUMC t.b.v. het dialysecentrum in De Wilbert in Katwijk. 

- Alrijne ziekenhuis t.b.v. het plaatsen van patiënten op afdeling Energie in het revalidatiecentrum.Met alle huisartsen in de regio werken wij nauw samen als het gaat om wijkverpleging en andere zorg en ondersteuning voor hun patiënten. Ook ondersteunen onze specialisten ouderengeneeskunde de huisartsen bij complexe zorgvragen. Er is een samenwerking met de huisartsenpost Duin- en Bollenstreek voor crisisopnamen of onplanbare zorg in de thuissituatie (wijkverpleging).

Verder werken wij samen met diverse overkoepelende instanties: 

 • Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland (ROHWN)
 • WSV Support
 • Knooppunt Ketenzorg
 • NZLO

Marente verleent de zorg of een specifiek onderdeel daarvan in de volgende zorginstellingen:

 • Hospice Duin- & Bollenstreek
 • Hospice de Mare
 • Hospice Xenia
 • Valuas zorggroep
 • Buurtzorg
AP-ZHN is de regionale coördinatiefunctie met betrekking tot de inzage in beddencapaciteit voor ELV en WLZ crisis voor de aangesloten VVT organisaties in de regio Zuid-Holland Noord.
ReBOZ staat voor Regionale Beschikbaarheid Onplanbare Zorg. Deze zorg is voor iedereen in de regio Zuid-Holland-Noord die acuut hulp nodig heeft, bijvoorbeeld na een val.
Deze leverancier zorgt voor hulpmiddelen bij thuiszorg en biedt korting voor leden van Marente.
Stichtingen voor welzijn, mantelzorg en vrijwilligers Marente heeft nauw contact en werkt op lokaal niveau samen met diverse stichtingen om welzijn en informele zorg te bevorderen.
Diverse woninstichtingen

Samenwerking met diverse woonstichtingen is gericht op a) adequate ouderenhuisvesting nu en toekomst, b) gezamenlijk projecten ontwikkelingen.

Samen met GGZ Rivierduinen ontwikkelen we een specifiek behandelaanbod voor de oudere psychiatrische cliënt (in De Wilbert).
Marente is een van de zorgpartijen in de regio Zuid-Holland Noord die samenwerkt met Sleutelnet. Samen wordt elektronische gegevensuitwisseling en communicatie tussen zorgverleners voortdurend verbeterd. 
Thuiszorg Lisse werkt samen met diverse 1e-lijns behandelaren, zodat de zorg en begeleiding goed op elkaar is afgestemd. 

 

Netwerkpartners

Partners Soort samenwerking
Marente is deelnemer aan het Avant netwerk van bestuurders in de ouderenzorg t.b.v. het bevorderen van kwalitatief en kwantitaitief goede zorg in de regio Zuid-Holland Noord.
Marente is deelnemer aan dit regionale netwerk.

Care 2 Care is een regionale arbeidsmarktorganisatie opgericht voor en door zorg- en welzijnsorganisaties zoals Marente in de Rijn-, Duin- & Bollenstreek en omgeving Gouda. Samen zetten we ons in voor kwantiteit en kwaliteit van zorgpersoneel in de regio. 

Zorgpact Teylingen Marente is deelnemer aan dit regionale netwerk
Marente is deelnemer in het academische netwerk: Universitair Netwerk voor de Care-sector- Zuid Holland (UNC-ZH).
Marente is lid van branche organisatie voor ouderen.
REOS is een ondersteuningsorganisatie voor 1e-lijns zorgorganisaties. Marente werkt samen met REOS in verschillende projecten. 
RZN Marente is deelnemer aan dit netwerk van bestuurders in de ouderenzorg, t.b.v. intervisie en kennisdeling
Marente is lid van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Dit houdt in dat we de landelijke uitwisseling tussen ledenorganisaties van kennis en expertise over de zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie toejuichen, en hier ook zelf een actieve bijdrage aan leveren. Voor meer informatie, kijk op www.KCdementieopjongeleeftijd.nl.

 

Opleidingspartners 

Partners Soort samenwerking

BBL + BOL, leerlingen en stagiaires.
Vervolgopleidingen EVV, GVP en GRZ.

BBL + BOL, leerlingen en stagiaires.
BOL stagiaires
 • Lectoraat HS Leiden - Marente
 • Learning Community in Bernardus + Thuiszorg Sassenheim
 • Minor Ouderenzorg
 • Post HBO opleiding voor (junior-)wijkverpleegkundigen
 • Opleiding voor Verpleegkundig Specialisten in de thuiszorg
 • HBO-V duaal en diverse stagiaires zoals Communicatie, HRM & Fysiotherapie
 • AD-Management in Zorg en Welzijn
 • HBO-V duaal
 • AD-Facilitair management
 • Diverse stagiaires zoals Communicatie, HRM en Facilitair management.
Praktijkonderwijs en Voorgezet Speciaal onderwijs

Leerlingen, Boris-stagiaires, praktijkverkralingen, o.a. De Limes, Leo Kanner en Andreascollege. 

Zorgverzekeraars en gemeentes

Partners Soort samenwerking
Zorgverzekeraars Marente heeft afspraken met alle verzekeraars voor  thuiszorg (wijkverpleging), geriatrische revalidatie, medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) en kortdurend verblijf (Eerstelijns verblijf).

Naast de 'standaard' contracten met alle zorgverzekeraars werken we intensief samen met Zorg & Zekerheid en Zilveren Kruis als grootste zorgverzekeraars in onze regio.
Met het zorgkantoor van Zorg & Zekerheid maken wij afspraken over de kwantiteit en kwaliteit onze verpleeghuiszorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).
Gemeentes

Met alle gemeentes is deze regio hebben wij contracten voor WMO zorg.

 • Leidse regio
 • ISD Bollenstreek en Katwijk
 • Haarlemmermeer

 

Fondsen en sponsoren

Partners Soort samenwerking
Samen met deze foundation heeft Marente diverse beweegtuinen bij haar locaties gerealiseerd. 
Dit fonds financiert geregeld activiteiten en materialen die het leven van onze cliënten veraangenamen. Denk aan de Tovertafel, theater en 'Koren zingen voor ouderen'. 
Stichting vrienden van 'onze locaties'. Deze stichtingen bestaan uit mensen die een hart hebben voor de mensen die op onze locaties wonen. Zij financieren onder andere rolstoelbussen en uitjes zoals het Keukenhof. Ook 'Vriend' worden? Graag, meld u bij de receptie van de betreffende locatie.
Fonds De Carolusgulden financiert geregeld activiteiten en materialen die het leven van onze cliënten veraangenamen. Denk aan een rolstoelfiets en een Tovertafel. 
Dit fonds financiert geregeld activiteiten en materialen die het leven van onze cliënten veraangenamen. Denk aan een Tovertafel en een schelpenpad op een van onze locaties.