Samen voor behoud goede thuiszorg in de toekomst

Geplaatst: 08 november 2023

De thuiszorg kent grote uitdagingen voor de toekomst, maar oplossingen zijn er ook. Onder meer op het gebied van digitale zorg, langer thuis wonen, centrale coördinatie, goede verwijzing vanuit de eerste lijn en preventie. Maar dan moet de zorg wel samen optrekken, dat was de boodschap 7 november tijdens de leerbijeenkomst ‘Thuiszorg nu en in de toekomst’ georganiseerd door ActiVite, Marente en regio-organisatie Rijn en Duin. 

Zo’n negentig zorgprofessionals waren afgekomen op de bijeenkomst in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, dat dit evenement mede mogelijk maakte op hun locatie. Met name praktijkondersteuners, huisartsen, wijkverpleegkundigen en transferverpleegkundigen waren aanwezig. 

Belang van samenwerken

De sprekers vanuit Marente onderstreepten het belang van samenwerken vanuit hun eigen expertise en ervaring. Bestuurder Heidi van den Brink: ‘We weten allemaal dat in de toekomst nog meer ouderen zorg nodig hebben. Samen is er veel mogelijk, maar dan is het wel zaak om meer in verbinding te staan als VVT-organisaties en huisartsenpraktijken.’ Wouter Hazeu, regiomanager thuiszorg, vertelde over de mogelijkheden van digitale zorg zoals beeldzorg. ‘Het versterkt eigen regie en het sociaal netwerk wordt actiever. En er is makkelijker contact mogelijk tussen mantelzorger en cliënt maar ook met de zorgaanbieder. Beeldzorg wordt als warme zorg ervaren, doordat de beeldzorgmedewerkers echt tijd nemen voor de cliënt en rust uitstralen.’ Esther Lugten, specialist ouderengeneeskunde (SO): ‘Tegenwoordig is de SO ook in de eerste lijn en bij ziekenhuizen en de GGZ te vinden. Door de vergrijzing is in de toekomst nog meer samenwerking buiten het verpleeghuis noodzakelijk.’

Meer lezen over deze bijeenkomst? Lees dan het volledige verslag op de website van Rijn en Duin.