Marente voorloper in spraakgestuurd rapporteren via Ons®

4 januari 2024

Als eerste ouderenzorgorganisatie in Nederland maakt Marente binnen het elektronisch cliëntdossier (ECD) van Nedap gebruik van spraakgestuurd rapporteren. Marente werkt hierin samen met Tell James als leverancier. Nedap heeft onder andere de spraaktechnologie van Tell James toegepast binnen het bestaande systeem Ons. Het succes van deze innovatie zit in de tijdwinst en volledigere rapportages die het oplevert.   

Wat is spraakgestuurd rapporteren? 

Sinds oktober nemen de thuiszorgteams van Marente in Voorhout enthousiast deel aan een pilot waarbij zij spraakgestuurd rapporteren. De ervaringen van andere organisaties laten zien dat deze manier van rapporteren zo'n 25% tijdswinst oplevert. Daarnaast is deze manier van rapporteren een uitkomst voor medewerkers met dyslexie. De software zet alle gesproken informatie om in geschreven tekst. 
Doordat medewerkers bij de cliënt thuis rapporteren, hoort de cliënt meteen wat er gerapporteerd wordt. Zo kan deze aanvullen waar nodig. 

Meer tijd beschikbaar voor passende zorg 

Anne Leemhuis, bestuurder bij Marente, beaamt dat deze voordelen belangrijk waren bij de keuze voor Tell James. Anne: “We kijken continu hoe we onze zorg toekomstbestendig kunnen inrichten. Technologische innovaties helpen hierbij. Met spraakgestuurde software zijn onze zorgmedewerkers minder tijd kwijt aan goede verslaglegging. In tijden van hoge administratieve lastendruk binnen de zorg een welkome oplossing. Zo kunnen onze medewerkers zich meer richten op het verlenen van passende zorg.” 

Anne vervolgt: “Als koploper op het gebied van zorginnovatie, schakelen we graag snel. De software van Tell James was meteen beschikbaar, is volledig gericht op de Nederlandse taal, 100% AVG-proof en biedt flexibele opschalings-mogelijkheden. We hopen deze pilot te kunnen uitbreiden op intramuraal niveau. De verwachting is dat deze technologie eind 2024 beschikbaar komt in de webversie van Ons®.” 

Learn&Play 

Marente wordt bij de pilot begeleid door Tell James aan de hand van het ‘Learn & Play’-principe. Medewerkers krijgen een korte training en worden het hele traject ondersteund. De thuiszorgmedewerkers steken veel energie in de pilot. Zo vereist het inspreken van de rapportages wat oefening. Hun inzet helpt de spraaksoftware beter maken. Daar profiteren andere zorgmedewerkers straks ook van. 

De software is al gespecialiseerd in het herkennen van bepaalde behandelingen, medicijnen en andere medische terminologie. Daarnaast voegt Tell James tijdens de pilot organisatie specifieke woorden en termen aan het woordenboek toe. Zo worden uiteindelijk ook organisatie specifieke termen, afdelingen en locaties correct van spraak naar tekst omgezet.