Wonen bij Marente

Zorgpad Katwijkse ziekte (HCHWA-D)

Hieronder vindt u het zorgpad HCHWA-D. Het zorgpad is bedoeld als leidraad voor het inschakelen van professionals ter ondersteuning van de patiënten met (een vermoeden van) HCHWA-D. Het zorgpad is toepasbaar in de thuissituatie, indien patiënten opgenomen worden, vervalt dit stroomschema. 

Het zorgpad is ingedeeld in 4 fasen. Elke fase in het ziekteproces heeft een andere zorgvraag. Per fase is omschreven wie er ingeschakeld kan worden. 

In de kolom deskundigheid vindt u wat de zorgverlener kan betekenen voor de patiënt. In de kolom financiering vindt u welke financieringsvormen er van toepassing zijn voor desbetreffende zorgverlener.