Over Huize Bijdorp en Oud Bijdorp

Kloosterverzorgingshuis Oud Bijdorp in Voorschoten is onderdeel van Huize Bijdorp.

Congregatie van de H. Catharina van Siena

In de bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen Marente en 'de Congregatie van de H. Catharina van Siena zusters Dominicanessen van Voorschoten' zijn o.a. afspraken zijn gemaakt over de verantwoordelijkheidsverdeling inzake zorg, wonen en welzijn. De congregatie bestaat nu ruim 175 jaar. In 1837 zijn de zusters Pinkers zich in gaan zetten voor arme kinderen, wezen en ouderen. Al snel sloten jonge vrouwen zich bij deze beweging aan. In 1841 werd deze gemeenschap een zelfstandige Congregatie die de spiritualiteit van Dominicus volgt.

 

Levenswijze

De zusters hebben een 'eigen taal', cultuur en een bijzondere levenswijze die anno 2017 nauwelijks nog te vinden is buiten het klooster. De meeste zusters hebben in het onderwijs en in de gezondheidszorg gewerkt. Ze hebben altijd zo lang mogelijk alles zelf gedaan, zowel in het klooster als daarbuiten. Ook de zorg voor de ouderen en zieke medezusters hebben zij zo lang mogelijk zelf gedragen. Geleidelijk aan hebben zij steeds meer taken overgedragen aan zorgverleners. Vrijwel alle zusters zijn niet meer actief werkzaam. Toch leveren veel zusters hun bijdrage als mantelzorger voor elkaar, of als vrijwilliger in een ziekenhuis of een verzorgingshuis. De kloostergemeenschap betekent veel voor de zusters. Zij hebben er bewust voor gekozen om alles samen te delen en alles samen te dragen. Ze willen niet alleen 'zuster' worden genoemd, maar vooral ook een zuster voor elkaar zijn.