Berkhout

Zorg en behandeling

De zorg in de verpleeghuizen van Marente is goed geregeld. Een team van deskundige zorgverleners ondersteunt u in uw dagelijkse zorgvragen en behoeften. Samen met u en uw mantelzorgers zorgen zij ervoor dat u de zorg krijgt die nodig is.

Zorgverlening

Bij Marente staat uw volledige welzijn centraal; we streven naar zorg voor de hele mens. Dat betekent dat we aandacht hebben voor zowel uw fysieke als mentale gezondheid en welzijn. In onze verpleeghuizen werkt een deskundig team van verschillende zorgverleners nauw samen om u de best passende zorg te bieden. Van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden tot woonbegeleiders en bewegingsagogen. Als het nodig is kunnen behandelaren zoals een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist of diëtist worden ingeschakeld. Een psycholoog, maatschappelijk werker of een geestelijk verzorger kan u eventueel ondersteunen in uw mentale welzijn. Uw eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV’er) is uw vaste aanspreekpunt voor al uw zorgvragen.

Behandelaren

De specialist ouderengeneeskunde (SO) is verantwoordelijk voor uw medische zorgplan. Hij of zij overlegt regelmatig met u, uw naasten en andere zorgverleners. Afhankelijk van wat u nodig heeft, kunnen verschillende behandelaren worden ingeschakeld. Denk aan een fysiotherapeut voor houding- en bewegingsadvies, een ergotherapeut om uw zelfredzaamheid te vergroten, een logopedist voor spraak- en slikproblemen of een diëtist voor voedingsadvies. Daarnaast organiseren bewegingsagogen beweegactiviteiten in onze verpleeghuizen.

Mentale ondersteuning

Ons multidisciplinaire team werkt nauw samen en stemt de zorg zorgvuldig op elkaar af, bijvoorbeeld met de psycholoog, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger. De psychologen bij Marente zijn gespecialiseerd in ouderdomsziektes zoals dementie en ondersteunen u als dat nodig is. Onze maatschappelijk werkers bieden praktische en emotionele ondersteuning bij vragen over ziekte en behandeling. Ze helpen u ook bij het omgaan met gevoelens van angst en onzekerheid. Onze geestelijk verzorgers zijn er voor uw innerlijk en mentaal welzijn, ongeacht wie u bent of waar u in gelooft. 

Zorgen doe je samen

Naast alle zorgprofessionals zijn er bij Marente vele vrijwilligers actief. Zij maken het verschil en zijn onmisbare aanvulling op de zorg. Samen met u, uw mantelzorgers en vrijwilligers zorgen al deze zorgprofessionals ervoor dat u de zorg krijgt die nodig is.