Universitair netwerk care zuid holland (UNC-ZH)

Marente is al ruim 10 jaar lid van het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH). Het doel van dit netwerk is dat zorginstellingen en universiteit de krachten bundelen om meer kennis over de beste zorg voor ouderen te ontwikkelen. En om deze kennis ook daadwerkelijk toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Samenwerken aan zorginhoudelijk onderzoek

Samen met Argos zorggroep, Florence, Laurens, Saffier, Topaz, WZH, Pieter van Foreest, Zonnehuisgroep Vlaardingen en Aafje werken we samen met de sectie Verpleeghuisgeneeskunde en huisartsgeneeskunde van het LUMC.

Binnen Marente is een wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC) ingesteld. Deze coördineert onderzoek van aanvraag tot uitvoering. Hiernaast informeren we medewerkers, cliëntenraden en directie over de resultaten van onderzoek. In 2014 is gestart met het verspreiden van een nieuwsbrief. 

Meer informatie

Ga naar de homepage van het UNC-ZH. Ook kunt u contact opnemen met Trude Poot via 071 409 33 33 of e-mail.

Onderzoek en publicaties

Kennis vanuit onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van onze gezondheidszorg. Hieronder kunt u een publicatie lezen van Maartje Klapwijk (et. al.), specialist ouderengeneeskunde bij Marente.

Symptoms and treatment when death is expected in dementia patients in long-term care facilities