In gesprek met Kees -Jan Smak, Apotheker Noordwijkerhout eo.

1 april 2019

NCare is een innovatief digitaal toedienregistratiesysteem, in het kader van de medicatieveiligheid. Het vervangt papieren lijsten waarop de wijkverpleging het geven van medicijnen aftekent.

Apotheker Kees-Jan Smak, had al langere tijd de wens om met Ncare te gaan werken in zijn apotheken. Zonder een goede samenwerking tussen apotheek de Schelft en de wijkteams van Marente zou de implementatie niet zo’n succes zijn geworden. Om die reden zijn we met Kees-Jan in gesprek gegaan.

Wat zijn de mogelijkheden en voordelen binnen Ncare?
NCare draagt bij aan medicatieveiligheid doordat het gekoppeld is aan het apotheek informatie systeem. Arts, apotheek en thuiszorg hebben inzicht in hetzelfde actuele overzicht. De patiënt weet dat een aanpassing in de medicijnen door de huisarts gelijk door de apotheek in het systeem wordt verwerkt endirect zichtbaar is voor de medewerkers van Marente. De papieren toedienlijsten, die soms de dag na het printen al achterhaald waren, zijn hiermee verleden tijd.

Ziet u ook voordelen voor huisartsen?
Voor huisartsen is het proces van medicijnverstrekking veiliger en overzichtelijker. Er is in feite sprake van een gezamenlijk medicijndossier. Het apotheeksysteem is al jaren gekoppeld met het dossier van de huisarts. De huisarts kan er nu van op aan dat wat zichtbaar is in het dossier bij de huisarts, niet alleen zichtbaar is bij de apotheek, maar óók bij de thuiszorg medewerkers.

Wijziging in medicijngebruik of nieuwe medicijnen worden altijd vooraf door de huisarts beoordeeld. Nadat de huisarts de apotheek een recept heeft gestuurd, wordt het door de apotheek aangepast in de NCare overzichten. Deze heldere processtappen dragen bij aan medicatieveiligheid en voorkomen misverstanden.

Welke voordelen zijn er voor de apotheek?
Binnen de apotheek bespaart het veel papier en het afdrukken, sorteren en rondbrengen van de papierenlijsten.

Opvallend voor de apotheek medewerkers is dat Marente meer betrokken lijkt te zijn bij het juiste gebruik en juist registreren. Medewerkers van Marente reageren steeds alerter bij afwijkingen. Doordat wij deze wijziging in het NCare systeem doorvoeren kunnen wij extra controles doen. Als apotheek bekijken wij hoe meerdere medicijnen zo goed mogelijk samen gebruikt kunnen worden en allemaal optimaal hun werk kunnen doen.

Wat vindt u van de samenwerking met Marente ten aanzien van het invoeren  van Ncare?
Marente kenmerkt zich door een professionele aanpak van dit traject waarbij meerdere partijen zijn betrokken. Dankzij de korte lijnen die wij met de teams van Marente al jaren onderhouden is de implementatie vlot en vooral veilig en zorgvuldig verlopen. Als apotheek zijn wij van oudsher voorloper in digitalisering in de gezondheidszorg. Bij Marente worden daarin nu ook grote stappen worden gezet. Het is mooi te zien dat met NCare de corebusiness van de apotheek, veilig medicijngebruik, bij thuiszorgorganisaties zoals Marente optimaal wordt ondersteund.

Meer info

NCare wordt sinds medio 2019 door alle wijkteams van Marente gebruikt. Meer weten over Ncare? Neem dan contact op met Inge Nipshagen, projectleider via: inge.nipshagen@marente.nl