Regionaal aanmeldpunt (RAP) 24/7 paraat

Geplaatst: 21 april 2024

Vanaf begin april 2024 staat het vernieuwde RAP voor verwijzers klaar. RAP is het regionale aanmeldpunt, een plek waar verwijzers met hun zorgvraag terecht kunnen. Het vernieuwde RAP is een mooie ontwikkeling in de samenwerking in de zorg in onze regio Zuid-Holland Noord (ZHN) voor verwijzers en vooral voor hun cliënten. Zo bereiden we ons voor op de toekomst, waarbij het vinden van passende en beschikbare capaciteit steeds meer een uitdaging wordt door de toenemende vergrijzing.

24/7 bereikbaar
Met 24/7 bereikbaarheid en een team van zorgbemiddelaars van verschillende zorgorganisaties biedt het RAP snelle en efficiënte coördinatie van zorgaanvragen. Het RAP coördineert de beddencapaciteit voor Wlz-crisis, IBS en ELV voor de regio Zuid-Holland Noord en kan zo direct inspelen op zorgvragen van verwijzers. Het RAP zorgt ervoor dat cliënten snel de juiste (vervolg)zorg op de juiste plek ontvangen. Overdag staan er twee RAP-triagisten paraat (Wlz-crisis, ELV en IBS). Buiten kantooruren zijn triagisten beschikbaar voor eventuele crisissituaties (Wlz-crisis en IBS).

Naar het RAP
Voor acute opnames voor eerstelijnsverblijf of crisisopname gaat u naar het RAP: regionaal Aanmeldpunt. Bellen kan ook: 088 33 99 999.