Beeldzorg bij Marente

5 april 2019

De digitalisering van onze maatschappij èn een toenemende arbeidskrapte bij een steeds groter wordende zorgbehoefte vraagt om vernieuwing. Daarom neemt beeldzorg een vanzelfsprekende plek bij Marente in. Beeldzorg ondersteunt de cliënt in het langer thuis blijven wonen, waarbij de regie zoveel mogelijk in eigen handen blijft, zonder dat daarvoor een zorgverlener de cliënt thuis bezoekt.

Door naast fysieke zorg een aantal zorgmomenten op afstand aan te bieden met behulp van beeld en geluid, tussen de cliënten en de zorgprofessionals, komt er ruimte in de route en kunnen we beter inspelen op de groeiende klantvraag. Beeldzorgcliënten worden gezien door een beeldzorgteam dat vooralsnog dagelijks beschikbaar is tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Beeldzorg zal nooit de volledige fysieke zorg vervangen.

Wat zijn de randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor beeldzorg?
De cliënt moet verstaanbare spraak hebben en een goed gehoor en gezichtsvermogen hebben. Daarnaast moet de cliënt een zodanig lerend vermogen hebben dat hij/zij kan (leren) omgaan met de iPad.

Vraagt u zich af of en welke van uw patiënten in aanmerking komen voor beeldzorg? Wilt u graag meer informatie of dat wij met u meedenken? Neem dan contact op met Inge Nipshagen, projectleider, via  inge.nipshagen@marente.nl

Uiteraard is het ook mogelijk om patiënten direct aan te melden. U kunt dan contact opnemen met het wijkteam. De wijkverpleegkundige kan de indicatie aanpassen en uw patiënt aanmelden bij het beeldzorgteam. Het beeldzorgteam bezoekt de patiënt dan eerst thuis en zet zo mogelijk beeldzorg in.