Zorgprofielen

Als u een indicatie krijgt voor langdurige verpleeghuiszorg, dan wordt dit uitgedrukt in een zorgprofiel. Deze zorgprofielen zijn landelijk vastgesteld en geven een globale omschrijving van de benodigde zorg. Zodra u naar een locatie van Marente verhuist, maken we concrete afspraken over de zorgverlening. Deze afspraken worden vastgelegd in uw persoonlijk cliëntdossier. 

Mensen die naar een locatie van Marente verhuizen, doen dit in de meeste gevallen op basis van een zorgprofiel Verzorging en Verpleging (VV). Hieronder staat een overzicht van de zes VV-zorgprofielen. Voor meer informatie kijkt u op de site van het ministerie van VWS

Naam zorgprofiel Vroegere ZZP*
VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging ZZP VV 4
VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg ZZP VV 5
VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging ZZP VV 6
VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding ZZP VV 7
VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging ZZP VV 8
VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging ZZP VV 9b

*) Voorheen werden de zorgprofielen uitgedrukt in zorgzwaartepakketten (ZZP) met cijfers. Ter  herkenning hebben we deze in het overzicht erbij gezet.