Zorg en behandeling

De zorg in deze locatie van Marente is goed geregeld. Een team van verzorgenden is dag en nacht aanwezig. Ook kunt u rekenen op de specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) en behandelaars zoals de ergotherapeut en de psycholoog. Al deze zorgverleners werken nauw met elkaar samen en zorgen er samen met u en uw mantelzorgers voor dat u de zorg krijgt die nodig is.

Verzorging en verpleging

Een team van gespecialiseerde zorgverleners is dag en nacht aanwezig. Zij vormen de basis van uw zorgverlening. Ze helpen u met de dagelijkse zorg en zijn altijd in de buurt als er iets aan de hand is. De eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er) is uw vaste aanspreekpunt voor vragen over de zorgverlening.

Specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde (SO) is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor ouderen. Ook wel bekend als de verpleeghuisarts. De SO is verantwoordelijk voor het medische deel van uw zorgleefplan. De SO bezoekt u als dat nodig is en voert overleg met u, uw naasten en met uw andere zorgverleners.

Psycholoog

De psychologen bij Marente zijn gespecialiseerd in ouderdomsziektes zoals dementie. Zij onderzoeken het geestelijk welbevinden, het gedrag en het denkvermogen van een bewoner. Wie ís deze persoon? Wat vindt die prettig en wat juist niet? En welke begeleiding heeft iemand nodig? De psycholoog probeert deze en andere vragen te beantwoorden, zodat zij samen met het zorgteam en de naasten een optimale leefomgeving kunnen creëren.

Maatschappelijk werker

Een verhuizing naar een woonzorglocatie is een ingrijpende gebeurtenis. Een maatschappelijk werker biedt ondersteuning bij praktische en emotionele vragen die te maken hebben met het ziektebeeld en de behandeling. Ook helpen zij bij de omgang met gevoelens van angst en onzekerheid. De maatschappelijk werker staat cliënten en hun naasten bij om met dit soort situaties om te gaan.

Geestelijk verzorger

Marente heeft veel aandacht voor mentaal welbevinden en biedt op alle locaties geestelijke en spirituele zorg. Want goede zorg is zorg voor de hele mens, zowel fysiek als mentaal. U kunt een individueel gesprek aangaan of meedoen aan groepsgesprekken, bezinningsbijeenkomsten en (religieuze) vieringen. Ongeacht uw achtergrond, geloof en levensovertuiging.

Ergotherapeut

De ergotherapeut richt zich op uw wensen ten aanzien van het vergoten of behouden van uw zelfredzaamheid binnen de dagelijkse activiteiten, zoals eten en wassen / aankleden. Door activiteiten anders of met een hulpmiddel uit te voeren, lukt het u om zo veel mogelijk de eigen regie te behouden. De ergotherapeut richt zich daarnaast ook op uw comfort zodat u bijvoorbeeld prettig met goede ondersteuning kan zitten in uw (rol)stoel of in een ontspannen houding op bed kan liggen.

Andere behandelaars

Afhankelijk van de zorgvraag kunnen diverse andere zorgverleners ingeschakeld worden. Zoals een fysiotherapeut voor bewegen, een logopedist voor spraak- en slikproblemen of een diëtist voor voeding.