Marente en de Governancecode Zorg

Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties een bundeling van breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording.

Door aan deze code te voldoen, nemen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Marente de verantwoordelijkheid om goed bestuur en toezicht dienstbaar te laten zijn aan het realiseren van verantwoorde zorg.

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben dit instrument zo ingericht dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van maatschappelijke doelstelling en het maatschappelijk vertrouwen.

Klik hier om het Governance-document van Marente te lezen.

Voor de algemene Governancecode Zorg van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) klikt u hier. Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.governancecodezorg.nl.