VPT in Lisse

Marente: Algemeen Nut Beogende Instelling

De overheid heeft Marente aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, waardoor een groter deel van de inkomsten besteed kan worden aan zorg.

Om de status ANBI te hebben, moet worden voldaan aan verschillende voorwaarden zoals beschreven door de belastingdienst. Eén van de voorwaarden is het publiceren van een aantal gegevens via onze website. Deze informatie hebben wij op deze pagina gepubliceerd.

Doelstelling, beleid, verslaglegging en financiële verantwoording

Jaarlijks brengen wij documenten uit waarin onze doelstelling, het beleid, het jaarverslag en de financiële verantwoording in omschreven staan. 

Jaarplan

Het jaarplan bevat operationele doelen en benoemt de vernieuwingen die we als organisatie het komende jaar willen verwezenlijken. Het jaarplan 2021 is te vinden via deze link.

De cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) wordt gehanteerd voor alle medewerkers van Marente, behoudens de leden van de Raad van Bestuur. De RvB leden wordt bezoldigd o.b.v. de beloningscode van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Het standaardformulier publicatieplicht ANBI is te downloaden via deze link.

Bedrijfsgegevens

  • Stichting Marente
  • Rijnsburgerweg 2
  • 2215 RA Voorhout
  • 071 409 33 33
  • info@marente.nl
  • Fiscaal nr: 82 37 31 765
  • KvK nr: 28102621