Regel direct uw zorg

U of uw naaste heeft zorg nodig en u bent aan het uitzoeken wat voor zorg en hoe u dat regelt. Via onderstaande gegevens komt u in contact met de juiste persoon die u kunt helpen. Uiteraard kunt u ook eerst even rondkijken op onze website.

Thuiszorg aanvragen

Wilt u verzorging of verpleging aan huis? Vraag het aan via dit formulier of neem contact op met het wijkteam via de klantenservice van Marente via 071 409 33 33. De wijkverpleegkundige gaat met u in gesprek, stelt de indicatie en zorgt ervoor dat de zorg kan starten.

Verpleeghuiszorg in een woonzorglocatie aanvragen

Zoekt u een plek in een woonzorglocatie van Marente? Neem contact op met zorgbemiddeling via dit formulier of via de klantenservice van Marente op 071 409 33 33 . De zorgbemiddelaar bekijkt welke zorg er nodig is, welke locatie daar het beste bij past, wat uw wensen zijn en of er plek is in de locatie van uw voorkeur.

Revalidatie of herstel aanvragen

Wilt u revalideren of herstellen? Neem contact op met de klantenservice van Marente via 071 409 33 33 en zij brengen u in contact met de zorgbemiddelaar van Revalidatie Marente. U kunt ook mailen naar zorgbemiddeling@marente.nl. De zorgbemiddelaar bekijkt welke zorg u nodig heeft en maakt afspraken over de start en het verloop van het revalidatietraject.

Eerstelijns verblijf (ELV) aanvragen

Zoekt u een locatie voor tijdelijk verblijf met zorg? Neem contact op met de klantenservice van Marente via 071 409 33 33 en zij brengen u in contact met een zorgbemiddelaar van Marente. U kunt ook mailen naar zorgbemiddeling@marente.nl. De zorgbemiddelaar bekijkt welke zorg er nodig is, welke locatie daar het beste bij past, wat uw wensen zijn en of er plek is in de locatie van uw voorkeur.

Dagbesteding of dagbehandeling aanvragen

Wilt u gebruikmaken van dagbesteding op een locatie van Marente? Neem contact op met de klantenservice van Marente via 071 409 33 33 en zij brengen u in contact met de teamleider Welzijn van de locatie waar u dagbesteding wilt. De teamleider Welzijn bekijkt welke zorg er nodig is maakt met u afspraken over de start van de zorg.

Indicatie en kosten

In Nederland wordt veel zorg vergoed. Dit is geregeld in een aantal wetten, zoals de zorgverzekeringswet (Zvw), de wet langdurige zorg (Wlz) en de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Of u een indicatie nodig heeft en hoeveel er vergoed wordt, is afhankelijk van het soort zorg dat u nodig heeft. Via de links hieronder kunt u voor de meest voorkomende zorgdiensten bekijken hoe het geregeld is.

  1. Vul hieronder uw facturatiegegevens in*