Bespaar op uw belasting

De belastingaangifte komt er weer aan. Hierbij een aantal tips waar u mogelijk uw voordeel mee kunt doen.

1. Controleer uw gegevens

De Belastingdienst vult uw aangifte alvast in. Controleer echter alle vooraf ingevulde gegevens, want soms ontbreken er gegevens of staan er foutieve gegevens. Ontbreken er gegevens of beschikt u over afwijkende maar juiste gegevens, vul die dan in.

2. Hypotheekrente is aftrekbaar

Zoals iedereen weet is hypotheekrente aftrekbaar. Alleen het rentedeel van de hypotheek dat voor de eigen woning is gebruikt (aanschaf, verbouwing, onderhoud) is aftrekbaar. Ook advieskosten voor rentewijziging of wijziging van de voorwaarden kunt u aftrekken. Het is toegestaan om de rente vooruit te betalen (maximaal een half jaar). 

Als u aan het eind van dit jaar een half jaar rente voor 2020 vooruitbetaalt, dan is dit nog dit jaar (2019) aftrekbaar. Dit is interessant omdat de hoogte van het percentage aftrek versneld wordt afgebouwd naar 37%. Dit kan al gauw honderden euro’s voordeel opleveren.

3. Zorgkosten zijn gedeeltelijk aftrekbaar

Heel veel kosten zijn niet (meer) aftrekbaar, zoals CAK bijdrage, eigen bijdrage Zorgverzekeringswet, verplicht maar ook vrijwillig eigen risico, rollators, looprekken, krukken, scootmobiel (na 2013 aangeschaft). Nog wel aftrekbaar zijn, voor zover de kosten zelf zijn betaald: kosten tandarts, prothese, steunzolen, bijdrage gehoorapparaat (onder voorwaarden), kosten fysiotherapie of specialist (bijvoorbeeld manueel therapeut), medicijnen (op voorschrift), extra gezinshulp (onder voorwaarden), extra kosten voor beddengoed, reiskosten naar arts of ziekenhuis, sommige dieetkosten, soms kosten voor aanpassing i.v.m. invaliditeit (bijvoorbeeld aan de auto).

Belangrijk: de kosten moeten verband houden met ziekte of invaliditeit. Bewaar alle nota’s en afspraakkaarten.

4. Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar boven een bepaalde drempel

De instelling waaraan de gift wordt geschonken moet wel geregistreerd staan bij de Belastingdienst (ANBI instelling). Het is ook mogelijk om giften voor de volle 100% af te trekken, zonder drempel. Dit zijn de zogenaamde periodieke giften. U gaat met de instelling waaraan u geeft een overeenkomst aan voor vijf jaar. Hierin legt u vast welk bedrag u jaarlijks schenkt. De overeenkomst eindigt na vijf jaar of bij eerder overlijden. In de praktijk ziet u dat er vaak jaarlijks wordt geschonken aan dezelfde instellingen. Omzetten naar periodieke giften is dan aantrekkelijk. Dit kan op een eenvoudige manier worden geregeld via de website van de instelling.

5. Middeling van inkomens kan interessant zijn 

Is het inkomen in een periode van drie aaneengesloten jaren erg wisselend geweest, dan mag een gemiddelde genomen worden. De belasting wordt dan herrekend op basis van het gemiddelde inkomen over die drie jaren. Deze situatie kan zich voordoen bij werkloos worden, het ontvangen van een ontslaguitkering of het bereiken van de AOW leeftijd. Hierbij is hulp van een deskundige op het gebied van belastingen vereist.

6. Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Een alleenstaande of echtpaar met een kind onder de twaalf jaar heeft mogelijk recht op deze belastingkorting. Het kind moet wel ingeschreven staan op het adres van de ouder(s). Bij een echtpaar krijgt de ouder met het laagste inkomen de korting. De korting kan oplopen tot € 2.800. Er zitten nog wel minimum (arbeids)inkomensvoorwaarden aan. De werkgever houdt geen rekening met deze korting. Doet u geen aangifte, dan krijgt u de korting niet. Raadpleeg de belastingdienst.

7. Behoud uw recht op huurtoeslag

Woont u in een appartement en is er een Vereniging van Eigenaren (VVE) dan moet uw aandeel in het kapitaal van de VVE als vermogen worden opgegeven in box 3. U kunt uw aandeel opvragen bij de VVE. In box 3 heeft u een vrijstelling van € 30.000 (2018) en € 30.400 (2019) per partner. Om recht te hebben op huurtoeslag moet u op de peildatum (1 januari) minder vermogen hebben dan genoemde bedragen. Dreigt u op de peildatum er net boven te komen, overweeg dan een bedrag te schenken aan kinderen of kleinkinderen zodat u er weer onder komt. Doe dit tijdig vóór de peildatum aanbreekt.

8. Recht op zorgtoeslag

Voor 2018 bedraagt het maximaal toegestane inkomen voor de Zorgtoeslag € 28.720 (alleenstaande) en indien er een partner is € 35.996 (gezamenlijk inkomen). Heeft u recht op de toeslag, maar deze niet gekregen, dan kunt u het volledige bedrag van 2018 alsnog aanvragen vóór 1 september 2019.

Tips van de belasting hulp aan huis

Leen Plug, onze financiële specialist van DunaMar Advies, helpt u graag door het complexe woud van aftrekposten, toeslagen en fiscale voordelen. Gewoon bij u thuis, tegen een vast tarief.

Hij verzorgt al jarenlang voor een groot aantal leden van Marente de administratie. Meestal gaat het om de inkomstenbelasting maar hij kan u ook adviseren over aanverwante onderwerpen zoals schenkingen en erfrecht.

Kunt u naast zijn tips ook hulp bij uw aangifte gebruiken? Kijk dan voor meer informatie bij 'Belastinghulp aan huis'.