Tour d’Amour in Huis op de Waard

1 mei 2018

In april heeft Huis op de Waard de Tour d’Amour op bezoek  gehad in de persoon van Eveline van der Putte.
Op inspirerende wijze heeft zij bewoners, medewerkers en belangstellenden meegenomen in een taboedoorbrekende lezing over lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) ouderen aan de hand van het door haar geschreven boek ‘Stormachtig Stil’.

Huis op de Waard staat open voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst of geaardheid. Met o.a. een nauwe samenwerking met het COC Leiden en het toewerken naar het Roze Loper certificaat (een keurmerk waarmee wij aantonen dat Roze Ouderen meer dan welkom zijn op onze locatie), willen wij dit benadrukken.