Ook PREZO keurmerk voor Berkhout en Gerto

5 juli 2018

Na woonzorglocatie Jeroen in Noordwijk vorige week, hebben nu ook Berkhout in Lisse en Gerto in Voorhout hun PREZO keurmerk behaald. Het keurmerk is een bevestiging van de kwaliteit van zorg.

Angela Schubert, locatiemanager Gerto: “Wat de auditor specifiek noemde was de open sfeer bij bewoners, mantelzorgers en medewerkers om te vertellen over Gerto. Daarnaast waren ze erg te spreken over de ervaren collegialiteit onder medewerkers en vonden ze de audit zeer gedegen voorbereid.” Bianca de Nijs, locatiemanager Berkhout: “De auditor constateerde dat er enorm hard gewerkt wordt om het PREZO keurmerk waar te maken. Berkhout is goed bezig met het uitvoeren van diverse verbeteracties.” Beide managers benadrukken dat het behalen van het keurmerk laat zien dat de kwaliteit van zorg in orde is, dit komt door de enorme inzet van onze medewerkers en vrijwilligers.

De audit werd begin juli uitgevoerd door Perspekt, een onafhankelijk kwaliteitsinstituut. In hun kwaliteitsaudit staan de bewoners centraal. Wat vinden zij van hun woon- en leefsituatie? En van hun deelname aan de samenleving? Hoe ervaren zij de lichamelijke en geestelijke ondersteuning?

Het PREZO keurmerk laat  zien dat:

  • de bewoners en cliënten tevreden zijn;
  • de medewerkers en het management continu op zoek zijn naar verbetering;
  • dat Berkhout en Gerto verantwoorde zorg bieden en voldoen aan de eisen die de branche stelt;
  • dat Berkhout en Gerto verantwoorde ondernemers zijn die voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.