Kwaliteitskeurmerk

20 november 2018
Maandag 12 november jl vond in Bernardus de Prezo-audit plaats. PREZO is het kwaliteitssysteem dat binnen de VV&T (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) wordt ingezet om de kwaliteit van zorg te toetsen. De auditoren van Perspekt gaven na afloop van dit audit aan een positief advies voor certificering te zullen uitbrengen.
Complimenten van de auditoren waren o.a.:
- Bernardus maakt waar wat er op de website staat: iedereen in Bernardus zorgt dat bewoners en cliënten hier het leven kunnen leven zoals zij dat willen;
- Er wordt gezamenlijk gewerkt aan kwaliteit; het is zichtbaar welke doelen nagestreefd worden;
- Duidelijk is dat er multidisciplinaire samenwerking is; dat management en kwaliteitsverpleegkundigen goed in verbinding staan met de teams;
- Bernardus in z’n totaliteit ademt een heel goede sfeer, mede doordat medewerkers, vrijwilligers en cliëntenraad positiviteit uitstralen;
- Meubilair, stoffering en verdere inrichting geven afdelingen en centrale ruimten een warm en comfortabel karakter;
- Er is veel diversiteit in het aanbod welzijn en activiteiten, zowel op de afdeling als centraal;