Dag van de hygiëne bij Marente

11 juni 2019

Alle afdelingen van Marente besteden vandaag extra aandacht aan hygiëne. Door het maken van quizzen, stellen van vragen en uitvoeren van experimenten, kwamen goede gesprekken op gang over dit belangrijke onderwerp.

Wist je dat…

  • Er per dag wereldwijd duizenden mensen overlijden aan zorggerelateerde infecties?
  • Handhygiëne de meest effectieve maatregel is om zorggerelateerde infecties te voorkomen?
  • Door handhygiëne de overdracht van ziektekiemen van en naar cliënten én medewerkers wordt voorkomen?
  • Je dus ook jezelf beschermt met goede handhygiëne?
  • Handhygiëne verplicht is voor alle disciplines, mantelzorgers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de zorg van de cliënt?
  • Elk jaar de levens van honderden cliënten gespaard zou worden als iedereen zich aan de regels over handhygiëne zou houden?