Cliëntenraad trakteert bewoners op high tea

8 november 2018

Clientenraad trakteert bewoners op high tea

Een gezellig aangekleed restaurant, etageres met overheelijke bonbons, koekjes, sandwiches en thee!

De Clienenraad van Berkhout trakteerde op 7 november alle bewoners van Berkhout op een gezellige en smaakvolle middag.  Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om persoonlijk in gesprek te gaan met de bewoners om te horen hoe zij het wonen en welzijn ervaren in Berkhout en of zij nog ideeën hebben om het woongenot nog meer te vergroten.

Er wordt teruggekeken op een geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar is.