Informatie over het Coronavirus bij marente

We blijven alert

16 maart 2021 - Komt de derde golf wel of niet? Wij zijn in ieder geval alert en doen er alles aan om een uitbraak in onze woonzorglocatie en in de thuiszorg te voorkomen. Gelukkig zijn veel collega's en cliënten inmiddels gevaccineerd en zien we een stip aan de horizon.

Geleerd van de eerste golf en tweede golf

Tijdens de eerste en tweede coronagolf werd de hele wereld varrast door het coronavirus. Intussen hebben wetenschappers en ziekenhuizen veelvuldig onderzoek gedaan en is betere behandeling mogelijk. Toch moeten we de gevolgen van het virus niet onderschatten. 

Ook bij Marente hebben we veel geleerd van de eerste en tweede golf. We gebruiken die ervaring om nieuwe besmettingen klein te houden en besmette cliënten of bewoners van de juiste zorg te voorzien. Er zijn protocollen en zorgpaden opgesteld die onze zorgprofessionals daarbij ondersteunen. 

Voorraad beschermende middelen 

Op dit moment hebben wij ruim voldoende voorraad beschermende middelen, denk hierbij aan chirurgische mondneusmaskers, schorten, handschoenen en handalcohol. Gelukkig zijn de middelen inmiddels ook goed bij te bestellen en zorgen we dat we altijd voldoende materialen op voorraad hebben. Dat geeft ons en waarschijnlijk u ook een veilig gevoel!