Informatie over het Coronavirus bij marente

Deuren woonzorglocaties open voor bezoek

16 maart 2021 - We zijn blij dat de deuren van onze woonzorglocaties open kunnen blijven voor bezoek. Dat betekent wel dat we met zijn allen extra alert moeten zijn om het virus niet 'mee naar binnen' te nemen. We vertrouwen dat iedereen die onze locaties bezoekt deze verantwoordelijkheid neemt. 

Hieronder staan richtlijnen en maatregelen voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en medewerkers. 

Kom met met maximaal 2 bezoekers tegelijk

Voor alle locaties van Marente geldt dat er maximaal 2 bezoekers mogen komen per 24 uur per bewoner. Als een bezoeker begeleiding nodig heeft, blijft de begeleiding buiten wachten en mag dus niet mee de afdeling op. De bezoekers mogen maximaal 1 kind t/m 12 jaar meenemen.

Als er op een locatie een uitbraak is van corona dan kan het zo zijn dat er aanvullende maatregelen zijn. Bijvoorbeeld dat de bezoekregeling tijdelijk wordt aangepast. U wordt hierover dan persoonlijk geïnformeerd door de locatiemanager. 

Uitstapjes  

Regio Hollands Midden bevindt zich nog steeds in de situatie: zeer ernstig. Dit betekent dat het helaas nog steeds niet is toegestaan om uw naaste mee te nemen op uitstapjes of mee naar huis. De meeste besmettingen vinden immers bij mensen thuis plaats. We willen onze cliënten en onze medewerkers zo goed mogelijk beschermen. Als u er toch voor kiest om uw naaste mee naar huis te nemen, dan moet diegene bij terugkomst 10 dagen in quarantaine.
 

Mondkapjes bij bewoners  

De mondkapjesmaatregel die voor bezoekers en medewerkers geldt in de verkeersruimten en openbare gebieden geldt ook voor bewoners die zich vrij en zelfstandig door het huis bewegen. Onder openbare ruimte verstaan wij alle ruimtes buiten de eigen etage/woongroep van uw naaste. Vanzelfsprekend is dit maatwerk, bij sommige bewoners is een mondkapje gewoonweg onmogelijk.  

Handen wassen, mondkapjes én anderhalve meter afstand 

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar voordat u binnenkomt is goede handhygiëne en het dragen van een schoon mondkapje verplicht. Dit kan soms ongemakkelijk zijn, maar het is ontzettend belangrijk om corona tegen te gaan. 

Daarnaast willen we u nog een keer op het hart drukken dat de 1,5 meter afstand echt belangrijk is om te blijven handhaven, ook met het mondkapje op. Vergeet u zichzelf bij binnenkomst niet te registreren en de Checklist eigen gezondheid na te lopen? 

Heeft u of een andere bezoeker corona (gehad)? 

Bent u positief getest op corona én in de afgelopen twee weken bij uw naaste op visite geweest? Laat u ons dit dan zo snel mogelijk weten. Op enkele locaties zien wij besmettingen bij bewoners de mogelijk afkomstig zijn van bezoek. Het is belangrijk dat wij dergelijke besmettingen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen herkennen. Het helpt dan als we ingelicht worden wanneer iemand op bezoek is geweest die later corona blijkt te hebben.