Maatregelen voor medewerkers

Er zijn ook maatregelen getroffen die specifiek voor medewerkers van Marente gelden. Denk aan het niet vergaderen in grote groepen, zo min mogelijk op verschillende locaties komen enzovoorts. Medewerkers zijn hierover door hun leidinggevende en via interne communicatie over geïnformeerd.  

Medewerkers die mogelijk corona hebben, worden getest. Zo kunnen wij een eventuele besmetting signaleren en daar actie op ondernemen.