Hoe gaat de thuiszorg om met het coronavirus?

Al onze cliënten, of dat nu gaat over wijkverpleging, thuisbegeleiding, vragen wij uitdrukkelijk om hun sociale contacten te beperken, om te voorkomen dat ze in contact komen met bezoekers die klachten hebben.

Met elkaar is het onze opdracht om het virus te bestrijden en om alles eraan te doen dat we onze klanten én zorgverleners tegen het virus beschermen. Alleen als we voldoende veiligheid in acht nemen, kunnen zorgmedewerkers beschikbaar blijven om zorg te bieden en daarvoor hebben we ook de medewerking van onze cliënten nodig.

Wij hopen op uw begrip dat het in deze situatie niet altijd meer mogelijk is om alle zorg, zoals u die gewend was, te  kunnen blijven leveren. Wij doen er alles aan om te blijven komen voor de meest noodzakelijke zorg.