Informatie over het Coronavirus bij marente

Informatie over het Coronavirus

Half maart hoorden we onze premier voor het eerst de woorden 'Blijf thuis!' uitspreken. Intussen is het dagelijks leven drastisch veranderd. De overheid heeft diverse maatregelen genomen. Sommige maatregelen, zoals het bezoekverbod voor woonzorglocaties, zijn erg ingrijpend. Met zijn allen hopen we weer snel terug te kunnen naar het gewone leven, maar tegelijkertijd beseffen we dat dit ook nog wel even kan duren. 

De maatregelen zijn erop gericht om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken en daarmee ook kwetsbare, oudere mensen te beschermen. Wij volgen de instructies van de overheid en de RIVM. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe wij dat doen.