Informatie over het Coronavirus bij marente

Informatie over het Coronavirus

Het Coronavirus verspreidt zich door Nederland. Ook in onze regio zijn al besmettingen. Bij Marente nemen we de verspreiding van het virus uiterst serieus. We willen de kans op verspreiding zo klein mogelijk houden. Voor de veiligheid van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers.  

De regering heeft alle maatregelen flink aangescherpt om zo de verdere verspreiding van het Coronavirus te bestrijden. Binnen Marente gaan onze maatregelen ook verder, vooralsnog tot 28 april 2020.  

Veel gestelde vragen over sluiten van onze woonzorglocaties

Op deze pagina staat een overzicht met de meest gestelde vragen over het sluiten van onze woonzorglocaties voor bezoek. Zo proberen we wat meer duidelijkheid voor onze cliënten en hun naasten te geven.

Algemene maatregelen 

Marente bekijkt dagelijks welke maatregelen van belang zijn. Hieronder leest u de meest recente maatregelen. 

 • De overheid heeft op donderdagavond 19 maart het moeilijke besluit genomen om de deuren van de verpleeghuizen te sluiten voor bezoekers. Wij passen deze maatregel per direct toe op alle locaties van Marente. Wij beseffen dat dit een ingrijpende maatregel is. Tegelijkertijd staan wij achter dit besluit vanwege de veilgheid van uw naaste en onze medewerkers.
 • In bijzondere situaties kan de arts een uitzondering maken om toch bezoek toe te staan. Bijvoorbeeld als een bewoner in de stervensfase is. Er wordt dan met de naasten besproken wat de mogelijkheden zijn.
 • Spullen of boodschappen afgeven voor uw naaste: het is mogelijk om bij de ingang van het verpleeghuis iets af te geven voor uw naaste, zoals boodschappen, kleding, foto's en tekeningen. Het is dus niet nodig (en ook niet toegestaan) om creatieve oplossingen te bedenken zoals ladders, mandjes takelen etc.  
 • Klantenservice: We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande maatregelen vragen oproepen. We raden u aan om, indien mogelijk, contact op te nemen met de desbetreffende locatie. Onze algemene telefoonnummer van de klantenservice is zaterdag 21 en zondag 22 maart bereikbaar tussen 9.00 en 15.00 uur.
 • Extra activiteiten: De locatie is geheel afgesloten van de buitenwereld. Wij zorgen dat er volop activiteiten georganiseerd worden op de woongroepen en 1-op-1. We zetten hier extra medewerkers voor in en doen er alles aan om deze tijd met elkaar zo goed mogelijk door te komen.
 • Beeldbellen: op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid om te beeldbellen met onze bewoners via een Ipad of andere device.
 • Centrale activiteiten voor cliënten in onze woonzorglocaties worden omgezet naar decentrale activiteiten (bijvoorbeeld op de woongroep). Cliënten blijven in huis. Grote uitstapjes worden uitgesteld. 
 • Alle activiteiten van de Ledenservice, zoals cursussen en uitjes, tot en met 1 juni zijn geannuleerd. 
 • Er wordt op onze locaties extra schoonmaak ingezet om deurklinken, kranen etc. te reinigen. 

Extra initiatieven die zorgen voor verlichting bij onze cliënten. We ontvangen kaarten, bloemen, gedichtjes en er zijn o.a. buitenoptredens en muzikale verrassingen.

Maatregelen voor medewerkers 

Er zijn ook maatregelen getroffen die specifiek voor medewerkers van Marente gelden. Denk aan het niet vergaderen in grote groepen, zo min mogelijk op verschillende locaties komen enzovoorts. Medewerkers zijn hierover door hun leidinggevende en via interne communicatie over geïnformeerd.  
Alleen medewerkers die op de planningslijst staan, kunnen naar binnen.

Ook heeft de overheid op 31 maart aangekondigd dat zorgmedewerkers in verpleeghuizen en in de thuiszorg meer getest gaan worden vanaf 6 april op Corona. Dit vinden wij een fijn vooruitzicht omdat we dan een eventuele besmetting eerder kunnen herkennen en verspreiding kunnen minimaliseren. Uiteraard blijven wij ook bewoners testen als wij een vermoeden hebben van Corona.

Hoe gaat de thuiszorg om met het Coronavirus? 

Al onze cliënten, of dat nu gaat over wijkverpleging, thuisbegeleiding, vragen wij – net als de overheid - uitdrukkelijk om hun sociale contacten te beperken, om te voorkomen dat ze in contact komen met bezoekers die klachten hebben.

Met elkaar is het onze opdracht om het virus te bestrijden en om alles eraan te doen dat we onze klanten én zorgverleners tegen het virus beschermen. Alleen als we voldoende veiligheid in acht nemen, kunnen zorgmedewerkers beschikbaar blijven om zorg te bieden en daarvoor hebben we ook de medewerking van onze cliënten nodig.

Wij hopen op uw begrip dat het in deze situatie niet altijd meer mogelijk is om alle zorg, zoals u die gewend was, te  kunnen blijven leveren. Wij doen er alles aan om te blijven komen voor de meest noodzakelijke zorg.

Tijdelijke stop dagbesteding/dagopvang

Vanwege het risico op verspreiding van het nieuwe coronavirus onder kwetsbare ouderen, heeft Marente besloten om de dagbesteding/dagopvang op de locaties van Marente tijdelijk stop te zetten.

De medewerkers gaan daarom de komende weken waar mogelijk telefonisch contact met hen houden. Om te horen hoe het gaat, of gewoon om een praatje te maken. We begrijpen heel goed dat het heel spijtig is dat bezoekers van onze dagbesteding/dagbehandeling hierdoor tijdelijk de contacten en structuur van de dagbesteding moeten missen.

Zijn er cliënten met Corona bij Marente?  

Ook bij Marente hebben we te maken met Corona. Betrokken medewerkers, cliënten, naasten en medebewoners zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. De zorgverlening vindt plaats volgens de landelijke protocollen van de RIVM.  

Wat als er iemand op de locatie of in de thuiszorg besmet is? 

Wij hebben een uitgebreid protocol waarin staat hoe we handelen als iemand het Coronavirus heeft. Dat richt zich op een goede verzorging van de persoon in kwestie en op het voorkomen van verdere verspreiding. Cliënten op locaties en vertegenwoordigers worden persoonlijk geïnformeerd als het virus bij een medebewoner wordt geconstateerd.

Hygiëne en beschermmaterialen

Hygiënisch werken is standaard in de zorg, ook bij Marente. Wij hebben beschermmaterialen, zoals mondkapjes, op voorraad voor het geval een cliënt besmet is met het Coronavirus. 

Graag wijzen we u op onderstaande hygiëne adviezen:

 • Was de handen regelmatig en droog ze met papieren handdoekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.

Meer informatie

Verder verwijzen wij naar de speciale vraag en antwoordpagina op de website van het RIVM en naar GGD voor de meest actuele informatie.